k navigaci


Co dělat při ohrožení

Co dělat pi ohrožení

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • snažte se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního(městského) úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • nerozšiujte poplašné a neověřené zprávy
 • netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v tuto dobu přetížena
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • pomáhejte starým a nemohoucím lidem
 • respektujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy
 • Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo z

okna pověsíte bílý ručník (prostěradlo), jako znamení pro záchranné složky