k navigaci


Kde získat informace o možném ohrožení

Kde získat informace o možném ohrožení


Občan:
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v
případě vzniku mimořádných událostí na obecním (městském)
úadě.


Zaměstnanec:
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě
dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele.


Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:
získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
opatřeních a způsobech jejich provedení u obecního (městského)
úřadu.

Aktuální informace o průběhu mimořádné události a pokyny pro obyvatelstvo přinášejí také rozhlasové a televizní stanice