k navigaci


Bezvědomí

Bezvědomí je dramatické pozměnění duševního stavu, které zahrnuje kompletní nebo téměř kompletní ztrátu citlivosti na stimulaci lidí nebo prostředí. Příkladem bezvědomí je stav kómatu. Omdlení následkem poklesu krevního tlaku a snížení přísunu kyslíku do mozku je příkladem dočasné ztráty vědomí. Bezvědomí se nemůže zaměňovat s pozměněnými stavy vědomí, jako je delirium (kdy je člověk dezorientován a jen částečně reaguje na prostředí), běžný spánek, hypnóza a jiné.

ad 2.. Bezvědomí je známkou poruchy normální mozkové činnosti a vždy postiženého ohrožuje na životě. Závažnost stavu může být ověřována podle schopnosti postiženého reagovat na různé podněty /např. zvuk, dotek, působení bolesti/.

Ztráta vědomí může být následkem traumatického zranění mozku nebo hypoxie (např. kvůli mrtvici nebo zástavě srdce), vážného předávkování léky tlumícími činnost centrální nervové soustavy (např. alkohol) nebo vážné únavy.

Dělení poruch

  • a) Somnolence – zvýšená spavost, polospánek, postižený usíná vsedě, reaguje na oslovení, jemný dotyk, odpověď je přiléhavá, je orientován
  • b) Sopor – pevný, hluboký spánek, postižený nereaguje na běžné podněty, ale pouze na silnější podněty, např. pevný stisk ruky, odpověď na podnět je obvykle motorická – zamrkání, pohyb ruky, slovní odpověď chybí
  • c) Kóma – postižený leží v pasivní poloze, zpomaleně dýchá, tělo je bezvládné, reakce zornic na osvit negativní, nereaguje na běžné podněty, na oslovení ani na bolestivé podněty