k navigaci


Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do KPR řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci.

Provádíme při zjištění známek zástavy oběhu – postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá (mohou však být zachovány občasné lapavé dechy), je voskově bledý, rty, ušní boltce, špička nosu, nehtová lůžka jsou namodralá.

Postup při poskytování KPR

 1. Zjistíme, zda je osoba v bezvědomí.
  • pokusíme se upoutat její pozornost hlasitým oslovením a zatřesením za rameno. Zběžně postiženého ohledáme, jestli nemá jiná život ohrožující poranění, která případně ošetříme
   • POKUD NEREAGUJE:
 2. Zavoláme pomoc z okolí.
  • zavoláme hlasitým \\\"Pomoc!\\\" další zachránce z okolí
 3. Zprůchodníme dýchací cesty.
  • pokud je to možné, zraněného uložíme na záda a dýchací cesty uvolníme prostým zakloněním hlavy a odstraněním překážek v dutině ústní (např. bahno u tonoucích, zvratky, ale i obyčejná žvýkačka nebo umělý chrup…)
 4. Zjistíme, zda postižený dýchá.
  • přiložíme ucho k jeho ústům a kontrolujeme dýchání třemi smysly. Dech slyšíme, cítíme na tváři a vidíme, zda se zvedá hrudník
   • POZOR! za zachovalé dýchání nepočítáme \\\"lapavé\\\" dechy
   • POKUD NEDÝCHÁ:
 5. Voláme 155.
  • uvedeme naše jméno, tel. číslo a polohu, zdravotní stav pacienta, případně povětrnostní podmínky a terénní přístupnost pro přistání vrtulníku LZS
 6. Pokud zjistíme, že pacient:
  1. má zachované dýchání:
   • uložíme zraněného do stabilizované polohy a monitorujeme jeho životní funkce do příjezdu ZZS
  2. nedýchá,
   • nezdržujeme se zjišťováním tepu, protože k zástavě krevního oběhu dochází v brzké době po zástavě dýchání
 7. Pokud je v okolí AED použijeme jej (necháme si jej přinést)
 8. Zahájíme zevní srdeční masáž

Zevní srdeční masáž

Masáž srdce
 • stlačujeme uprostřed hrudníku (dolní část hrudní kosti mezi prsními bradavkami)
 • frekvence je 100 - 120 stlačení za minutu
 • masírujeme s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (případně s propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla
 • stlačujeme do hloubky 5 cm, u dětí do hloubky 1/3 hrudníku
 • při dvou zachráncích jeden poskytuje srdeční masáž, druhý plicní ventilaci, v případě únavy se mohou zachránci vystřídat po 2 minutách KPR

Plicní ventilace

Dýchání z úst do úst
Resuscitační rouška
 • postiženému zakloníme hlavu
 • prsty jedné ruky zacpeme nosní díry a nadechneme se (objem vdechu by měl být jako u normálního nádechu, velký objem vdechu je chybou!)
 • široce otevřeme ústa, přitiskneme je kolem úst poraněného a vydechneme vzduch do jeho plic
 • pozorujeme, jak se zvedá hrudník
 • oddálením úst umožníme výdech, pozorujeme hrudník, zda klesá, a zároveň se nadechujeme
 • máme-li k dispozici lékárničku použijeme resuscitační roušku, nebo resuscitační masku

 

Shrnutí rozdílů při resuscitaci

Poměr stlačení : vdechům Technika stlačování Zahájení KPR
Dospělí 30:2 2 ruce 30 stlačeními
Kojenci a děti 1 - 8 let 30:2 1 - 2 ruce pozn. 1 5 vdechy
Novorozenci 3:1 2 prsty pozn. 2 5 vdechy

Zahájení a ukončení resuscitace

kontrola pulzu u zraněného, který je ve stabilizované poloze

Včasné zahájení srdeční masáže je zásadní pro její účinnost. Při masáži okamžitě po pádu nemocného je naděje na uzdravení velmi vysoká. Jediným přípustným zdržením je volání ZZS.

Při každém kolapsu srdce tzv. infarktu myokardu, doporučuje se zavolat Záchrannou službu jako první věc, kterou uděláte, následná masáž se nesmí ničím přerušovat. Zástava oběhu je v případě dospělých nejčastěji způsobena fibrilací srdečních komor, což nelze odstranit bez patřičného vybavení (defibrilátoru) a s uplývajícím časem šance rychle klesá (po 5 minutách nastávají ireverzibilní poškození CNS).

Při obnovení základních životních funkcí uložíme poraněného do stabilizované polohy a nadále kontrolujeme zdali dýchá až do příjezdu ZZS.