k navigaci


Šok

V lékařství je šok stav ohrožující život, vyžadující urychlenou zdravotní (lékařskou) pomoc. Bez zdravotního zásahu šok obvykle končí smrtí. V obecném povědomí se však tento stav zaměňuje za psychický stav.

Z laického hlediska je možné rozdělit šokové stavy na:

 • vnitřní krvácení – první pomoc tzv. protišoková (viz níže)
 • zhoršení stavu u jiných onemocnění/úrazů (vnější krvácení, popáleniny, úraz hrudníku, poranění páteře, bolest na hrudi, infekce…) – první pomoc je zaměřená na vyvolávající stav.

Příznaky výšeuvedených stavů se mohou výrazně lišit (rychlost tepu, barva kůže). Typické příznaky vnitřního krvácení (viz níže) mohou být i při duševním otřesu, je proto nutné se rozhodovat podle okolností stavu, a případného mechanismu úrazu.

Příkladem různých typů šoku s rozdílnou první pomocí jsou šok z vnitřního krvácení a anafylaktický šok. Odlišnost stavu a potřebné pomoci je stručně naznačena níže.

Laicky

Šok je nepříznivá reakce organismu (lidského těla) na situaci, kdy tkáně trpí nedostatkem kyslíku a živin. Nejčastější příčinou je velká ztráta krve. Tělo potřebuje své zásoby těchto látek pro činnost mozku a srdce. Cílem první pomoci je podpořit dodávku krve právě do těchto životně důležitých orgánů.

Příčiny šoku v lékařství (medicínské dělení šoku)

hypovolemický šok (snížení množství krve v cévách)

 • vnitřní i vnější krvácení
 • ztráta tělesných tekutin (popáleniny, dehydratace)

kardiogenní šok (selhání funkce srdce jako pumpy)

 • poškození srdečního svalu (infarkt, pohmoždění srdce)

distribuční šok (roztažení cévního systému)

 • septický šok při těžké infekci („otrava krve“ bakteriemi)
 • poranění míchy
 • těžký alergický stav (anafylaktický šok)

obstrukční šok (stlačení srdce zvnějšku)

 • krvácení do obalů srdečních (většinou po nárazu na hrudník)
 • přetlakový pneumothorax

 

Rozdíly v příznacích a pomoci u vybraných typů šoku

Plný popis stavů je na stránkách vnitřní krvácení a anafylaktický šok.

Příznaky šoku způsobeného vnitřním krvácením

 • Základním příznakem je předpoklad poškození vnitřních orgánů nebo velkých skupin svalstva.
 • Zvýšený tep (postupně se zvyšuje až na 140–160 tepů za minutu)
 • Bledá, chladná kůže, pocení
 • Žízeň, při vypití většího množství tekutin však hrozí zvracení
 • Únava, schvácenost, apatie nebo naopak neklid
 • Mdloba

První pomoc při úrazovém šoku (vnitřní krvácení)

 • Voláme zdravotnickou záchrannou službu – tel. 155
 • Uložíme pacienta do protišokové polohy (hlava a srdce níže než zbytek těla)

AntiShockPosition.PNG, pokud to jeho zranění umožňuje.

  • Pouhým nadzdvihnutím nohou přesuneme k srdci asi 0,5 litru krve. Tzv. autotransfuzní poloha – postižený leží na zádech a ruce a nohy má zvednuty tak, aby byly pokud možno kolmo na podlahu.

Při úrazu lze položit postiženého na tvrdou podložku a tu poté nadzvednout tak, aby nohy postiženého byly výš než hlava a aby podložka svírala z podlahou úhel cca. 30°. Můžeme též improvizovat a využít terénních nerovností.

 • Zabraňujeme podchlazení pacienta

Lékařská pomoc u úrazového šoku spočívá především v rychlém doplnění tekutiny nitrožilně. To je také důvod proč není vhodné transportovat pacienty vlastními prostředky. Další typy šoku vyžadují komplexní léčbu – především podporu funkce srdce.

Příznaky anafylaktického šoku

Alergický jev, kterým tělo přehnaně reaguje na vnější podnět. Takřka výhradně se jedná o alergie na hmyzí (včelí) bodnutí, nebo alergii na lék podaný injekčně. Alergeny vstupující jinou cestou (potravinová alergie) vyvolávají tento život ohrožující stav extrémně vzácně. Postižený začne otékat jak zvenčí tak i zevnitř, zužují se průdušky a člověk umírá na udušení a zástavu srdce, pokud mu nebyla poskytnuta pomoc. Tento stav je vzácný a většina lidí alergických na hmyzí bodnutí má pouze rozsáhlejší otoky.

 • Otoky mimo místo bodnutí, celotělový otok je nejdříve vidět na víčkách
 • Zarudlá horká kůže, svědění (zejména na začátku reakce)
 • Dušnost, sípavé dýchání
 • Mžitky před očima, ztráta vědomí

První pomoc u anafylaktického šoku

 • Volat okamžitě 155
 • Povolit postiženému oděv aby mohl dobře dýchat, pokud je při vědomí nechat sedět s oporou zad, v bezvědomí položit ho na záda.
 • Pokud má laickou injekční stříkačku s adrenalinem – EpiPen (článek v anglické Wikipedii) je možné ji v krajní nouzi podat

Lékařská první pomoc spočívá v nitrožilním podání adrenalinu, kortikoidů a antihistaminik.

Protišoková opatření

Často také známá pod zkratkou 5T. Je dobré si k jednotlivým bodům přečíst vysvětlivku, samotný název může být lehce matoucí. Podle současných Standardů první pomoci se souhrn následujících doporučení již nepoužívá

  • teplo: zajištění optimálního tepelného komfortu (ne ohřát za každou cenu, ale např. položit pod zraněného deku či je-li v dusné a horké místnosti, tak ho vynést ven, kde je chladněji)
  • ticho: vypnout hlasité zvuky, se zraněným klidně a tiše mluvit - v případě, že nebudeme komunikovat, nám pacient může usnout/upadnout do bezvědomí)
  • tekutiny: v žádném případě nepodáváme nic k pití ani neotíráme rty vodou (zvyšuje pocit žízně), lepší je otírat obličej (kromě rtů) vlhkým kapesníkem. jinak tento bod znamená zabránit dalším ztrátám tekutin (zastavit krvácení, ošetřit popáleniny).
  • tišení bolesti: nikdy nepodáváme žádné léky (pro lékaře je potom obtížnější stanovit diagnózu), ale s pacientem komunikujeme (nemyslí na bolest), bolest také zmírní úlevová poloha (např. stočení do klubíčka při poranění břicha)
  • transport: zavolat 155, sami pacienta nikam neodnášíme