k navigaci


Popáleniny

Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla, případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením (speciálním případem je spálení při slunění). Hojení popálenin je velmi pomalé, vyšší stupně se často infikují a tvoří se při nich snadno zranitelné a znetvořující jizvy.

Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm (požáry, vypalování porostů, zábavní pyrotechnika), elektřinou (mládež, vznik elektrického oblouku při přelézání vagónů), kontaktem s horkým předmětem nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opařením politím horkou polévkou či kávou při stržení ubrusu, stržením rychlovarné konvice a puštěním příliš horké vody z kohoutku.

Dělení popálenin

Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř stupňů. Toto dělení se nedá vždy uplatnit bezprostředně po úrazu. Působením infekce, podchlazení a nevhodného ošetření se může popálenina postupně „prohloubit“. Razantní chlazení tekoucí vodou v prvních vteřinách po úrazu může snížit poškození až o jeden stupeň.

 • I. stupeň – kůže je zarudlá, bez otoků, během hojení se odloupává (hojí se řádově dny)
 • II. stupeň – rána je krytá puchýřem, který po určité době praská a odhaluje podkoží (hojí se týdny)
 • III. stupeň – kůže je bílá, nebolestivá, neboť nervová zakončení jsou zničena (hojí se týdny až měsíce)
 • IV. stupeň – tkáň je zuhelnatělá (kůže je zcela zničena)

U třetího a čtvrtého stupně lze řicí, že se nezhojí nikdy, neboť jizva se smršťuje, praská a zvláště u rostoucího organismu je často nutné opakovaně operovat.

Popáleniny mohou být život ohrožující, zvláště pokud zasáhnou větší část těla (10% procent povrchu zasaženo popáleninami alespoň II. stupně). Na jizvení jsou citlivé především obličej, dlaně, plosky nohou a pohlavní orgány.

Pro ohodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek - povrch těla je orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu 9% povrchu kůže takto:

 • hlava
 • horní část hrudníku (po bránici) a odpovídající horní část zad (zhruba po lopatky)
 • horní končetina
 • spodní část břicha a zad
 • stehna
 • bérce a chodidla
 • zbývající 1 % tvoří genitál

První pomoc dospělí

Těžké popáleniny

Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení.

Cokoli přiškvařené v ráně nevyndávat — nechat to až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned — pak už to nepůjde kvůli otoku.

Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejich odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na infekci).

Lehké popáleniny

Pouze při lehkých popáleninách — jen červená kůže nebo neporušené puchýře — použít Panthenol sprej a sterilní krytí nebo Hemagel avšak nedotýkat se. Okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Zabezpečíme okamžitě transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku.

První pomoc děti

U dětí lze chladit maximálně 1–2 min, hrozí podchlazení. Ve většině případů je prvním postiženým hlavička, která představuje 20 procent z celé plochy těla dítěte. Od pěti procent se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku a krk chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově. Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční.

Další viz PP u dospělých.

Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné hodiny.Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval mezi poraněním a zajištěním adekvátní péče je delší než hodina, nastanou v organismu změny, které jsou nezvratné. Postižený pak do 48 hodin umírá.

Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny

Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem je kohoutek s horkou vodou. Domácnost s dětmi a starými lidmi by měla svůj ohřívač nastavit maximálně na 49 stupňů Celsia.

teplota tekutiny čas
70 stupňů 2 sekundy
53 stupňů 1 minuta
49 stupňů 10 minut

Opaření, které ohrožuje život dětí do dvou let

těžké opaření nad 5 procent povrchu (1 procento je obrys dlaně pacienta)
kritické opaření nad 15 procent povrchu

Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno opaření 20 procent a jako kritické až 40 procent povrchu těla

 

Odborná péče

Existují možnosti použití kožních štěpů, kdy je odebrán drobný kousek kůže z nezasažené části těla, tento je ve speciálním zařízení zvětšen. Na svém místě je zpočátku udržován svorkami. Léčení je velmi bolestivé, hojící se kůže musí být natahována, aby se zabránilo zánětu a potřebě dalších kožních štěpů. Často na utlumení bolesti nestačí ani mohutné nasazení opiátů. V České republice se popáleninové centrum nachází v pražské nemocnici na Vinohradech, v Brně a v Ostravě.