k navigaci


Rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2014

K dnešnímu dni má náš sbor 45 mladých hasičů.

Pod vedením Dagmar Parákové, Andreji Sedlákové, Miloše Klíče a Petra Žáčka se scházejí pravidelně jednou týdně.

Od jara do podzimu v prostorách hasičské zbrojnice, kde se připravují na soutěže a od listopadu navštěvují místní sportovní halu, kde hrají různé hry a pořádají soutěže.

V letošním roce se mladí hasiči zúčastnili těchto soutěží a akcí:

  • V lednu jsme za odměnu za celoroční snažení vzali děti na bowling do Boskovic.

Od ledna do března jsme měli sportovní přípravu v hale.

  • V dubnu jsme si přivezli první a páté místo z Branného závodu Mazurie Boskovice.
  • V květnu proběhlo jarní kolo Hry Plamen a vyhlášení celé sezony, kde jsme z celého okresu obsadili krásné šesté místo.
  • V červnu jsme se zúčastnili memoriálu Bohumila Andrlíka v Okrouhlé, kde jsme skončili na prvním, druhém a šestém místě.
  • V červenci jsme si odvezli poháry za druhé a třetí místo z memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově.

A ten samý měsíc jsme uspořádali pro děti 3-denní hasičské stanování. Udělali jsme si výlet do Rájce na zámek a na Macochu. Užili si stezku odvahy a poseděli u táboráku.

  • V září proběhlo první kolo Poháru starosty SDH Suchý, kde jsme obsadili 1.a 4. místo.
  • V říjnu byl Branný závod v Okrouhlé. Tam jsme skončili na třetím, pátém a šestém místě a odvezli si odtud tu nejcennější trofej letošní sezony a to Pohár starosty benešovského okrsku za první místo v kategorii mladších žáků.

V říjnu také proběhlo podzimní okresní kolo Hry Plamen v Lysicích, kde mladší obsadili 21. místo a starší 20. místo.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na exkurzi na požární stanici hasičského záchranného sboru v Boskovicích, kde si děti mohli prohlédnout techniku, vybavení i zázemí stanice. Hasiči nám ukázali vyproštění z osobního auta, slaňování a nakonec jsme si všichni společně opekli párky.

 

Tímto jsme letošní sezonu ukončili a od listopadu chodíme opět do sportovní haly, kde hrajeme různé hry a vylepšujeme si kondičku na příští rok.

Na závěr bych chtěla poděkovat vedoucím a všem, kteří nám pomáhají při organizaci a pořádání akcí, za ochotu a strávený čas, který dětem věnují a hlavně za trpělivost, které je někdy hodně potřeba.