k navigaci


Rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA MLADÝCH HSIČŮ ZA ROK 2015

K dnešnímu dni má náš sbor 40 mladých hasičů ve věku od 6-ti do 15-ti let. Vedoucí i letos zůstali ve stejném složení : Andrea Sedláková, Dagmar Paráková, Petr Žáček a Miloš klíč.

S dětmi se scházíme téměř celoročně jedenkrát týdně. Na jaře a na podzim v hasičské zbrojnici, kde trénujeme na soutěže a v zimě ve sportovní hale, kde si udržujeme kondičku při různých soutěžích a hrách.

I letos jsme se účastnili mnoha soutěží a akcí:

17.1. - jsme již tradičně navštívili bowling v Boskovicích, kde se dětem velice líbilo

16.5. - proběhla okresní soutěž Hry Plamen v Ostrově u Macochy, kde se mladší umístnili na 16. místě                                                                                                         z 32 družstev a starší na 22. místě z 36 družstev. Tato soutěž byla pro naše děti vyjímečná i tím, že mohly soutěžit v krásných nových dresech, které nám věnovala firma Dendera. Tímto ještě jednou děkujeme panu Zatloukalovi.

24.5. - jsme si přivezli ze Suchého poháry všech druhů. První místo obsadili mladší a druhé a třetí starší. Na této soutěži byli oceněni také 3 naši členové za umístění v okresním kole v soutěži Požární ochrana očima dětí. První místo obsadila Kateřina Kovářová, druhé místo Anna Kovářová v literární kategorii a třetí místo obsadil Michal Sedlák ve výtvarné kategorii.

13.6. - jsme zavítali do Ludíkova, kde se konal první ročník Memoriálu Josefa Šindelky . V této sportovně vědomostní soutěži jsme se umístnili na předních místech a nasbírali cenné  body do okrskové soutěže

28.6. - byl Memoriál Bohumila Andrlíka na Okrouhlé, kde mladší byli druzí a starší čtvrtí

5.7. - jsme si dovezli z Memoriálu Miroslava Ošlejška  ty nejcennější  kovy. Obě naše družstva byly první

20.9. - jsme se vydali na výlet do Olomouce. Cesta autobusem a vlakem byla pro mnohé děti velkým dobrodružstvím. V Olomouci jsme navštívili ZOO kde se dětem moc líbilo. Domů se vraceli plni nových zážitků a dojmů.

27.9. - se konal jeden z nejnapínavějších  závodů a to Branný závod na Okrouhlé. Zde se bojovalo o poslední cenné body do okrskové soutěže. V tomto závodě jsme obsadili 2. a 4. místo. Také zde byly vyhlášeny výsledky za okrskovou celoroční soutěž O pohár starosty. Do tohoto poháru je zařazeno 5 soutěží konaných v našem okrsku. Mladší obhájili loňské vítězství  a opět si odvezli nádherný zlatý pohár a starší skončili na krásném druhém místě.

Tímto jsme letošní sezonu ukončili a od listopadu chodíme opět do sportovní haly.

Na závěr bych chtěla poděkovat vedoucím a všem kdo nám pomáhají s přípravou a onáním všech těchto akcí, zvláště pak Václavovi Ošlejškovi, který nás vozí na všechny soutěže a pomáhá nám s dětmi.