k navigaci


Oslavy 130. let založení SDH Žďárná

září 12.

Je tomu 130 let, kdy oficiálně vznikl dobrovolný sbor hasičů ve Žďárné. Místní si tuto akci při každém kulatém výročí připomínají  oslavami a není se čemu divit, dobrovolní hasiči jsou ve Žďárné opravdu pojem. Pamětníci říkají, že v minulém století byl hasič prakticky v každé rodině.

Oslavy byly zahájeny na páteční slavnostní schůzi, kterou zahájil starosta sboru Luděk Parák. Hlavním bodem projevu byla historie sboru, jeho založení, členové a technika. Dále se slova ujali pozvaní hosté. Jako první přednesl svůj projev starosta obce Bc. Jan Hanák, následoval starosta okresního sdružení hasičů Mgr.Milan Vykydal, jako další promluvil náměstek okresního sdružení Blansko Michal Kobylka a následoval starosta okrsku Benešov RNDr.Radek Ošlejšek Ph.D.

oslavy 130

Nedílnou součástí takové oslavy bývá odměňování zasloužilých členů. I zde nechybělo poděkování a předání medailí přítomným členům sboru.

Po těchto projevech následovalo stužkování praporu ke 130.výročí našeho sboru.

oslavy 130 2

Oslavy pokračovaly v sobotu v areálu výletiště, kde se sešly pozvané okolní sbory.

Po jejich přivítání a slavnostním nástupu, byly pro přítomné připraveny krátké ukázky, pro děti skákací hrady a dobré občerstvení. Toto vše za doprovodu dechové hudby Holóbkova mozeka.

oslavy 130 3

Sbor dobrovolných hasičů ve Žďárné děkuje všem, kteří se přišli pobavit a udělat si pěkné odpoledne.

Děkujeme také sponzorům firmě Dendera a Kříž Letovice.

Fotodokumentace

zpět