k navigaci


Výroční valná Hromada SDH Žďárná

prosince 8.

Na výroční valné hromadě, která se konala dne 7.12.2019 v hasičské zbrojnici ve Žďárné, byl zvolen nový výbor SDH Žďárná pro volební období 2020 až 2025. Složení nového výboru je následující:

 

Starosta Luděk Parák starosta
Náměstek starosty Tomáš Chlup náměstek
Velitel Miloslav Klíč náměstek
Zástupce velitele Pavel Stara člen
Strojník Hynek Slaný
člen

Referen prevence a vých. čin.

Referent ochrany obyvatelstva

Václav Ošlejšek
člen
Jednatel Šárka Klíčová člen
Hospodář Michal Sedlák člen
Vedoucí mládeže Dagmar Paráková vedoucí kolektivu
Referent žen Jana Slaná
člen
Kronikář Musilová Barbora člen
Referent MTZ Dušan Fabiánek člen
Člen výboru
Parák Daniel
člen
Člen výboru Aleš Ševčík
člen
Člen výboru Zdeněk Moučka člen
Člen výboru Vitězslav Žáček člen
Člen výboru Radka Sedláková člen
Člen výboru Andrea Sedláková člen
Člen výboru Jan Paděra člen
Člen výboru Milan Žáček člen
Člen výboru Martina Fabiánková člen
Funkcionář okrsku Tomáš Chlup paděra
Funkcionář okrsku Miloslav Klíč paděra
Předseda KRR Celý Lubomír náměstek
Člen KRR Fabiánek Miroslav člen
Člen KRR Staněk Jiří člen

 

 

Novým členům přejeme mnoho úspěchů v nastávajícím volebním období a těm odstupujícím děkujeme za vynaloženou práci v našem sboru.

Roční zpráva 2019

Roční zpráva Výjezdová jednotka 2019

Roční zpráva Mladí hasiči

Výročka 1 Výročka 2

zpět