k navigaci


Tóny sirén

1. Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Všeobecná výstraha.mp3 (148,67 KB)

V okamžiku, kdy zaslechneme kolísavý signál sirény, tedy signál \"Všeobecná výstraha\", je nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňovat situaci.

Následující zásady neplatí, pokud je jisté, že siréna varuje před povodní!

  1. Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná.
  2. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách.
  3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout klimatizaci.
  4. Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a řídíme se dalšími pokyny, které obdržíme prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo prostřednictvím megafonů na vozech hasičů a policie.
  5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.
  6. Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
  7. Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.

2. Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: \\\"Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén\\\".

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

Zkouška sirén.mp3 (147,00 KB)3. Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ\\\", ,,HÓ-ŘÍ\\\" také po dobu jedné minuty.

Požární poplach.mp3 (85,30 KB)