k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2010

Zpráva o činnosti SDH Žďárná za rok 2010

Po volbách , které se konaly v jednotlivých sborech v závěru loňského roku , jsme začali pracovat s novým obnoveným  a doplněným výborem který má 21 členů a schází se jednou za měsíc.

V současné době má náš sbor 89 členů a 37 mladých hasičů.

S přáním k životnímu jubileu jsme letos navštívili 3 naše členy a jménem sboru dobrovolných hasičů jim předali vyznamenání a drobné dary.

Rozloučili jsme se s našim bratrem Radoslavem Sychrem.

V roce 2010 uspořádal nebo se účastnil na těchto akcích.

V měsíci  únor : proběhla pro děti ve Žďárné zimní olympiáda , naši členové se  účastnili na okrskovém plesu  který pořádal SDH Velenov v Boskovicích a výroční valné hromady konané na Suchým.

V Březnu : se naši delegáti účastnili na okresním shromáždění v Rudici

V Dubnu : jsme se zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách, a provedli jsme sběr železného šrotu v obci

V Květnu : proběhla mše v našem kostele  u příležitosti Svatého Floriána za všechny živé i zemřelé hasiče,

VČervnu: se konala soutěž o pohár starosty SDH v požární všestrannosti

V Červenci : se pořádal dětský den  v třešňovém sadě, který byl ukončen ohňostrojem a pro naše mladé hasiče se pořádal týdenní tábor ve středisku Baldovec

V Srpnu : se konala pouťová zábava ,zakoupila se a opravila střecha v třešňovém sadě a nechala se zhotovit stěna v hasičské zbrojnici na výstroj pro zásahovou jednotku

V Říjnu : proběhl sběr železného šrotu,exkurze dětí na PS Lidická v Brně, drakiáda

V Prosinci : se pořádal mikulášská nadílka jako tradičně s ohňostrojem a se sjezdem mikuláše z kostelní věže

O dalších akcích a hlavně  soutěžích  a úspěchů  našich mladých hasičů,družstev  mužů a žen nám řeknou  jejich vedoucí

Vážené sestry a bratři dovolte mi abych na závěr  poděkoval za množství odpracovaných brigádnických hodin  jak na brigádách tak na pořádání různých akcích našeho sboru.

Také bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za financování naší zásahové jednotky její  dovibavování a udržování v akceschopnosti.

Do nového roku bych chtěl popřát všem hodně zdraví,štěstí a spokojenosti.

Výjezdová jednotka SDH

Naše výjezdová jednotka SDH je zařazena do kategorie JPO III. Což znamená že zasahuje nejenom na katastru obce ale je zařazena do poplachových plánů  při zásazích v sousedních obcích.Současný stav je 18 členů kteří se během roku zdokonalují při různých školeních a výcvicích a také se starají o techniku a všechny prostředky pro zásah.Nároky na členy jednotky jsou rok od roku větší jenom absolvování zdravotních prohlídek a různých školení zabere hodně času.Tímto bych jim chtěl za vše poděkovat.

jednotka měla v uplynulém roce     výjezdů a to: požár:1

Technická pomoc :7

Taktické a prověřovací cvičení:2

Plán činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné na rok 2011

1.Uspořádání a účast na plese našeho SDH 26. Února 2011Malé Hradisko. A účast na okrskovém plese konaném na Okrouhlé 8.1.2011

2.Rok 2011 a činnost v tomto roce budou směřovány k přípravě oslav k 120. výročí založení našeho sboru, které proběhnou 2a3  Července 2011 .

3.Uspořádání 3 ročníku soutěže všestrannosti o putovní pohár starosty SDH.

4.Účastnit se sportovních a kulturních akcí pořádaných v rámci regionu jak mladých hasičů tak dospělých.Jako je například hra Plamen,první kolo soutěže v požárním sportu okrsku a další memoriály.

5.Uspořádání alespoň dvou dětských dnů jako je například zimní olympiáda,zábavné dětské odpoledne, drakiáda  a jiné.

6.Dle možnosti uspořádat alespoň dvě taneční zábavy.

7.Uspořádat Mikulášskou nadílku

8.Udržování hasičské techniky a prostor hasičské zbrojnice,jejího okolí a třešňového sadu.

9.Pro naše členy uspořádat zájezd po hasičských muzeích a pamětihodnostech naší vlasti.