k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2013

Roční zpráva činnosti SDH  Žďárná za rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 byl splněn tak, jak ho všichni účastníci výroční schůze v loňském roce, dne 29.12.2012 schválili. Plán nám ukládal realizovat kulturní a sportovní akce, které si již vytvořily svoji vlastní historii a jsou v celém okolí širokou veřejností pozitivně vnímány.

Tyto akce se podařilo uskutečnit díky iniciativě a poctivé práci našich členů a také zkvalitněním spolupráce s místním obecním úřadem.

Během pravidelných výborových schůzí, které se konají  každý první víkend v měsíci, jsme projednávali přípravy akcí pořádaných naším sborem, činnost výjezdové jednotky i kolektivu mladých hasičů.V letošním roce výbor přijal také další nové členy do své základny.

Sbor má v současné době 139 členů s toho 62 mužů, 28 žen, 49 dorostu a dětí.

S přáním k životnímu jubileu jsme také letos navštívili naše členy a jménem sboru dobrovolných hasičů jim předali drobné dary.

Letos se nám také podařilo získat dotaci 100 000,- Kč. z projektu MAS Boskovicko na opravu podlahy v hasičské klubovně, zakoupení párty stanu a sad lavic, fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s příslušenstvím. Na této dotaci se náš sbor podílel částkou 20 000,-Kč.

 

V roce 2013 uspořádal nebo se účastnil náš sbor na těchto akcích.

V Lednu: se naši členi zúčastnili výroční valné hromady okrsku Benešov ve Valchově

V Únoru: naši členové se  účastnili na okrskovém plesu, který pořádal SDH Okrouhlá, dále náš sbor pořádal hasičský bál v hasičské klubovně pro naše členy, pořádal masopustního průvodu v obci, v únoru také proběhlo školení první pomoci našich členů výjezdové jednotky a vedoucích mladých hasičů

V Březnu : pořádání plesu SDH v Malém Hradisku

V Dubnu : provedli jsme sběr železného šrotu v obci, naši senioři měli setkání na Benešově

V Květnu : proběhla mše v našem kostele  u příležitosti Svatého Floriána za všechny živé i zemřelé hasiče po které bylo pokřtěno naše nové vozidlo Ford Transit

VČervnu: se konala soutěž o pohár starosty SDH v požární všestrannosti, sbírka materiálu na obnovu po povodních, které postihly naši republiku

V Srpnu : se konaly pouťová zábavy, které v letošním roce vyšly po dlouhých letech obě, a účast na oslavách 110 roků od založení SDH Ludíkov

V Září: dětské odpoledne přivítání nového školního roku

V Říjnu : proběhl sběr železného šrotu a zájezd mladých hasičů do Prahy

V Listopadu: se pořádal zájezd na divadelní představení v Brněnském Mahenově divadle

V Prosinci : se pořádala mikulášská nadílka jako tradičně s ohňostrojem a rozsvěcením vánočního stromu

 

O dalších akcích a hlavně  soutěžích  a úspěchů v roce 2013 našich mladých hasičů,družstev  mužů a žen nám řeknou  jejich vedoucí .

Na závěr bych chtěl všem členům poděkovat za vynaložený volný čas ve prospěch sboru.Tento čas byl věnován hlavně na údržbu techniky a brigády v třešňovém sadě a hasičské zbrojnici.Podíleli jsme se také na obsluze ECO domečku a prořezávání stromů po celé obci.Děkuji také obci a obecním zastupitelům za podporu a dobrou spolupráci mezi obcí a naším sborem. A také všem sponzorům, kteří nás v letošním roce podpořili a věřím že v dalších rocích nadále podpoří.

Starosta SDH