k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2016

 

 

Vážení hasiči, hasičky a milí hosté

Scházíme se znovu koncem roku, abychom společně zhodnotili činnost sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné za rok 2016. Usnesení, které schválila minulá valná hromada, bylo ve všech bodech splněno. Výbor sboru se scházel pravidelně jednou za měsíc. Účast na schůzích byla dle pracovního vytížení členů dobrá. Sbor čítá k 31. 12. 2016. 151 členů, z toho 43 dětí a dorostu.

Na okrskové soutěži 4. června, která se konala na Benešově jsme skončily na 6 místě.Muži nad 35 let skončily na místě 3. a ženy také na místě 3. V sobotu 18. června se konal již třetí ročník poháru starosty SDH Suchý , kde se naše ženy umístnily na místě 3. V sobotu 12. června se konal devátý ročník dovednostní soutěže ve Žďárné , kde se naši muži umístnili na místě druhém a naše ženy na místě prvním. V neděli 26. června se konal Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé, kde se naše ženy umístnily na 2 místě. Další soutěží byl memoriál M. Ošlejška ve Velenově 3. července, kde se naši muži umístnily na místě 4. a ženy na místě 2.

Další aktivita našeho sboru byl sběr starého železa v obci , který náš sbor pořádá dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim.

Pro naše členy jsme letos tak jak v předchozích letech uspořádali mnoho akcí a to hned 30. ledna kdy jsme uspořádali bál našich členů v hasičské klubovně. V sobotu 6. února jsme pořádali ostatkový průvod obcí , kterého se letos účastnilo 25 krásných masek. Jedna z větších akcí je pořádání našeho hasičského plesu v Malém Hradisku, který se konal v sobotu 5.března. 21. května jsme pořádali zájezd na muzikálové představení Děti Ráje do Brna. V červenci na naše členy čekal třídenní vodácký zájezd na splutí řeky Ohře. 29. října nás čekal zájezd do Znojemského podzemí zakončený posezením ve vinném sklípku v Moravských Bránicích za doprovodu cimbálové muziky. Další akce které jsme pořádali byly pouťové zábavy v třešňovém sadě a také nedělní pouťové posezení u hasičské zbrojnice. Také jsme pořádali již tradiční Mikulášskou nadílku u místního kostela. Největší letošní akcí byla příprava a konání oslav 125. výročí založení našeho sboru. Tyto oslavy jsme naplánovali na první červencový víkend v pátek 1. července, kdy se sešla naše členská základna spolu se vzácnými hosty v místní hasičské klubovně ve Žďárné.  V 17.00 hod. zahájil slavnostní schůzi náš bývalý starosta sboru Jan Paděra a přivítal všechny vzácné hosty – okresního starostu sdružení hasičů pana Mgr. Milana Vykydala, náměstka Pavola Herdy, vedoucího kanceláře Milana Hubeného a zasloužilého starosty okresního sdružení Blansko Františka Nečase, dále pak starosty obce Ing. Pavla Hanáka a další zástupce  sborů z okolních vesnic a okrsku.  Po slavnostním předání ocenění našim členům následovalo předání sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné nejvyšší ocenění, které lze získat a to čestný prapor SH ČMS. Prapor byl udělen na základě návrhu benešovského okrsku jako výraz ocenění našeho sboru a byl předán z rukou okresního starosty pana Mgr. Milana Vykydala do rukou našeho starosty.

V sobotu od 10.00 hodin naše oslavy pokračovaly a to dopoledním programem, kdy si mohli návštěvníci prohlédnout hasičskou zbrojnici s výstavou historické dokumentace našeho sboru a naší hasičské historické i současné techniky včetně videoprojekce fotografií.Od 13.00 hodin oslavy pokračovaly příjezdem okolních sborů a jejich vítání naší čestnou jednotkou. Následoval slavnostní průvod hasičů obcí (od hasičské zbrojnice do areálu výletiště) za doprovodu dechové hudby s krátkým zastavením a položením věnce u pomníku padlých k uctění památky zesnulých.Vyvrcholením oslav bylo slavnostní odpoledne na výletišti a přilehlé louce před ním, kde bylo k vidění  například hašení hořícího auta, vyprošťování zraněných z havarovaného auta, zásah historické koňské motorové stříkačky, hašení hořícího oleje nebo ukázka hašení z lafety . Naši nejmenší hasiči nám také předvedli požární útok. Volná zábava pokračovala v areálu výletiště  posezením s přáteli našeho sboru u dobrého pivního moku a něco dobrého na zub z udírny, při poslechu dechové hudby.

V roce 2016 náš Sbor dobrovolných hasičů obdržel dotaci z Programu č.: VIII. Organizace sportu v SK a TJ ve výši 45 000 Kč. Na schůzi výboru Sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné, která se konala v neděli 4. září 2016 bylo navrženo a poté odhlasováno, že přidělená dotace bude použita v plné výši na mzdové náklady trenérům a vedoucím mladých hasičů.

Velké a nefalšované díky patří všem členům naší základny, kteří ve svém volném čase udělali obrovský kus práce při přípravách a samotnému průběhu všech těchto akcí, aby vypadaly tak jak jsme si je mohli zhlédnout a prožít. V obci se najdou i připomínky, že hasiči jen na všem vydělávají, ale tito jedinci si neuvědomují , že všechny akce pořádané naším sborem si financujeme sami a že to nejsou nemalé peníze. Snažíme se pořádat akce pro naše děti a spoluobčany v celé obci aby se zde něco dělo a ne aby lidi seděli doma. Tito lidé, kteří to říkají, jsou celý rok zalezlí, záleží jim jen na sobě a je jim jen závistí, že hasiči něco pro obec dělají. My jim to však za zlé nemáme jsou to jen jedinci a jehla se přece v kupce sena nenajde.

Nesmím opomenout poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.

 

Vážení hasiči, hasičky a milí hosté

Scházíme se znovu koncem roku, abychom společně zhodnotili činnost sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné za rok 2016. Usnesení, které schválila minulá valná hromada, bylo ve všech bodech splněno. Výbor sboru se scházel pravidelně jednou za měsíc. Účast na schůzích byla dle pracovního vytížení členů dobrá. Sbor čítá k 31. 12. 2016. 151 členů, z toho 43 dětí a dorostu.

Na okrskové soutěži 4. června, která se konala na Benešově jsme skončily na 6 místě.Muži nad 35 let skončily na místě 3. a ženy také na místě 3. V sobotu 18. června se konal již třetí ročník poháru starosty SDH Suchý , kde se naše ženy umístnily na místě 3. V sobotu 12. června se konal devátý ročník dovednostní soutěže ve Žďárné , kde se naši muži umístnili na místě druhém a naše ženy na místě prvním. V neděli 26. června se konal Memoriál B. Andrlíka na Okrouhlé, kde se naše ženy umístnily na 2 místě. Další soutěží byl memoriál M. Ošlejška ve Velenově 3. července, kde se naši muži umístnily na místě 4. a ženy na místě 2.

Další aktivita našeho sboru byl sběr starého železa v obci , který náš sbor pořádá dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim.

Pro naše členy jsme letos tak jak v předchozích letech uspořádali mnoho akcí a to hned 30. ledna kdy jsme uspořádali bál našich členů v hasičské klubovně. V sobotu 6. února jsme pořádali ostatkový průvod obcí , kterého se letos účastnilo 25 krásných masek. Jedna z větších akcí je pořádání našeho hasičského plesu v Malém Hradisku, který se konal v sobotu 5.března. 21. května jsme pořádali zájezd na muzikálové představení Děti Ráje do Brna. V červenci na naše členy čekal třídenní vodácký zájezd na splutí řeky Ohře. 29. října nás čekal zájezd do Znojemského podzemí zakončený posezením ve vinném sklípku v Moravských Bránicích za doprovodu cimbálové muziky. Další akce které jsme pořádali byly pouťové zábavy v třešňovém sadě a také nedělní pouťové posezení u hasičské zbrojnice. Také jsme pořádali již tradiční Mikulášskou nadílku u místního kostela. Největší letošní akcí byla příprava a konání oslav 125. výročí založení našeho sboru. Tyto oslavy jsme naplánovali na první červencový víkend v pátek 1. července, kdy se sešla naše členská základna spolu se vzácnými hosty v místní hasičské klubovně ve Žďárné.  V 17.00 hod. zahájil slavnostní schůzi náš bývalý starosta sboru Jan Paděra a přivítal všechny vzácné hosty – okresního starostu sdružení hasičů pana Mgr. Milana Vykydala, náměstka Pavola Herdy, vedoucího kanceláře Milana Hubeného a zasloužilého starosty okresního sdružení Blansko Františka Nečase, dále pak starosty obce Ing. Pavla Hanáka a další zástupce  sborů z okolních vesnic a okrsku. Po slavnostním předání ocenění našim členům následovalo předání sboru dobrovolných hasičů ve Žďárné nejvyšší ocenění, které lze získat a to čestný prapor SH ČMS. Prapor byl udělen na základě návrhu benešovského okrsku jako výraz ocenění našeho sboru a byl předán z rukou okresního starosty pana Mgr. Milana Vykydala do rukou našeho starosty.

V sobotu od 10.00 hodin naše oslavy pokračovaly a to dopoledním programem, kdy si mohli návštěvníci prohlédnout hasičskou zbrojnici s výstavou historické dokumentace našeho sboru a naší hasičské historické i současné techniky včetně videoprojekce fotografií.Od 13.00 hodin oslavy pokračovaly příjezdem okolních sborů a jejich vítání naší čestnou jednotkou. Následoval slavnostní průvod hasičů obcí (od hasičské zbrojnice do areálu výletiště) za doprovodu dechové hudby s krátkým zastavením a položením věnce u pomníku padlých k uctění památky zesnulých.Vyvrcholením oslav bylo slavnostní odpoledne na výletišti a přilehlé louce před ním, kde bylo k vidění  například hašení hořícího auta, vyprošťování zraněných z havarovaného auta, zásah historické koňské motorové stříkačky, hašení hořícího oleje nebo ukázka hašení z lafety . Naši nejmenší hasiči nám také předvedli požární útok. Volná zábava pokračovala v areálu výletiště  posezením s přáteli našeho sboru u dobrého pivního moku a něco dobrého na zub z udírny, při poslechu dechové hudby.

Velké a nefalšované díky patří všem členům naší základny, kteří ve svém volném čase udělali obrovský kus práce při přípravách a samotnému průběhu všech těchto akcí, aby vypadaly tak jak jsme si je mohli zhlédnout a prožít. V obci se najdou i připomínky, že hasiči jen na všem vydělávají, ale tito jedinci si neuvědomují , že všechny akce pořádané naším sborem si financujeme sami a že to nejsou nemalé peníze. Snažíme se pořádat akce pro naše děti a spoluobčany v celé obci aby se zde něco dělo a ne aby lidi seděli doma. Tito lidé, kteří to říkají, jsou celý rok zalezlí, záleží jim jen na sobě a je jim jen závistí, že hasiči něco pro obec dělají. My jim to však za zlé nemáme jsou to jen jedinci a jehla se přece v kupce sena nenajde.

Nesmím opomenout poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naši dobrovolné činnosti.