k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2019

Vážené setry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě, konané zde v hasičské klubovně.

Po roce se scházíme, abychom si připomněli činnost sboru v průběhu tohoto roku. K dnešnímu dni náš sbor čítá 131 členů z toho 27 mladých hasičů.

Letošní rok jsme započali přípravami, našimi členy očekávaného, hasičského plesu, konaného 5.1.2019. Letos byl 14 ročník. Bylo to velmi příjemné setkání a hudební zážitek. Potěšila nás také letošní účast a zájem o tento ples ,,letos bylo vyprodáno´´. Do zaplněného sálu se plesající vydali nejen za kapelou, ale hlavně za dobrou zábavou. Návštěvníky plesu pobavil i doprovodný program nacvičený našimi členy, který sklidil bouřlivé ovace. Také bych vás touto cestou chtěl pozvat na náš hasičský ples v roce 2020, který se bude konat 8. února a bude brán jako ples okrsku Benešov.

 

Víkend 2. března 2019 patřil radovánkám a maškarám v našich obcích. Sobotní počasí, ač trochu chladné, přálo všem zúčastněným, kteří měli sraz v hasičské klubovně ve Žďárné. Průvod vedl, jak se již stalo tradicí, náš harmonikář Renda, za což mu patří velké poděkování. Okolo se to hemžilo nejrůznějšími, pestrobarevnými převleky. Každý, kdo přišel masky povzbudit, jistě obdivoval čas a práci strávenou nad výrobou originálních a nápaditých výtvorů. Cestou nechybělo ani občerstvení, které přijde vždy vhod. Byly dobroty sladké i slané pro všechny. Zakončení celého průvodu bylo již tradičně v hasičské klubovně.

Dne 22. 3. 2019 jsme opět po čase navštívili  muzikálové představení. Z výběru všech možných muzikálů a témat nás nakonec zaujal Muž se železnou maskou od autorů Michala Davida a Oldřicha Lichtenbergra.

Představení začínalo v 19:00 hodin a trvalo 3 hodiny a 30 minut i s přestávkou.

 

V březnu jsme také postavili u místního kostela velikonoční strom, který byl následně vyzdoben žáky z mateřské a základní školy.

 

6. dubna třicítka našich členů navštívila víkendový pobyt v Termálních lázních v Maďarsku. Lázně umístěné na 14 hektarech jsou skutečným lázeňským komplexem s 32 bazény a vodní plochou přesahující 5200 m2. Bazény s léčivou vodou mají teplotu 32-38 °C, koupaliště a bazény vhodné pro sportování jsou naplněny vodou o teplotě 26-28 °C.

 

5. května se konala mše svatá na počest svatého Floriána patrona hasičů v místním kostele za účasti okolních sborů s průvodem od naší hasičské zbrojnice za doprovodu muziky.

 

V pátek 7.6.2019 jsme již jako každoročně vyrazili na rafty. Nalodili jsme se ve Vyšším Brodě. Následovala víkendová trasa dlouhá 70 km. Mezi námi se našli plavci, kteří se rádi dobrovolně i nedobrovolně vykoupali v řece Vltavě. V letošní výpravě bylo celkem 26 členů, kteří utvořili 5 raftových posádek. Plavba probíhala velmi dobře, protože jsme nácvik a zkušenosti získali již z předešlých rafťáckých výprav. „Jezy a šlajsny“ jsme sjeli úspěšně. Během splouvání Vltavy nás provázelo překrásné počasí s letními teplotami kolem 25 °C.

 

8.července na Obecním úřadě proběhlo veřejné zasedání, kde mimo jiné byl odsouhlasen převod areálu Třešňový sad do vlastnictví našeho SDH.

 

21. a 22. srpna jsme pořádali pouťové taneční zábavy, které díky dobrému počasí vyšli dobře

 

V sobotu 19. října se třicet našich členů vypravila na výlet do Brna. Hlavním cílem naší expedice byla návštěva hasičské stanice Lidická. Zde jsme si mohli prohlédnout veškerou techniku, kterou profesionální hasiči používají při zásahu. Nahlédli jsme do zázemí stanice a velice zajímavá byla prohlídka Krajského operačního střediska, kde se přijímají veškerá tísňová volání Jihomoravského kraje. Další naše kroky vedly na hrad Špilberk. Zde jsme si prohlédli velice zajímavou výstavu věnovanou Baronu Trenckovi, zdolali jsme hradní věž, odkud jsme měli nádherný výhled na celé Brno a poté jsme sešli do hradního podzemí kde je velice známý žalář Kasematy.Výlet jsme zakončili na Moravském náměstí. Ti nejodvážnější se svezli na obrovském Ruském kole, odkud je nádherný výhled do širokého okolí.

 

16. listopadu 40 našich členů navštívila vinný sklípek v Hustopečích, kde proběhla degustace vín přímo mezi sudy ve vinném sklepě a následně posezení při harmonice.

 

5. prosince jsme uspořádali Mikulášskou nadílku u místního kostela.

 

Během roku jsme dvakrát pořádali sběr železného šrotu v obci a také jsme pořádali různé brigády jak pro obec tak i na údržbu a opravy areálu výletiště Třešňový sad tak na budově hasičské klubovny a její okolí.

Za obětování svého volného času a celoroční práci s mládeží bych zde poděkovat vedoucím mladých hasičů. Moc děkuji.

To by byl zkrácený výčet z činnosti za letošní rok.

Závěrem bych ještě poděkoval všem více, nebo méně činným členům sboru. Nesmím zapomenout i na rodiče, kteří pomáhají naším vedoucím mládeže a i nečlenům, kteří nám věnují svůj volný čas při konání akcí pro širokou veřejnost.

Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné prožití svátku vánočních i šťastný nový rok.

 

 

Za SDH Žďárná: starosta Luděk Parák