k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2021

Po roce se scházíme, abychom si připomněli činnost sboru v průběhu tohoto roku. K dnešnímu dni náš sbor čítá 126 členů z toho 105 dospělých,13 dorostenců a 8 mladých hasičů.

Letošní rok jsme započali nevalně z důvodu covidových opatření. Byly zrušeny všechny plánované akce hasičs ples, ostatkový průvod. V našem Benešovském okrsku byly také zrušeny veškeré sportovní soutěže a pohár starosty.

 

První letošní akcí našeho sboru začala 25. června v ranních hodinách, kdy vyrazila třicítka našich členů na každoroční hasičské výletování tentokrát do Plzeňského a Středočeského kraje. Po ranním nalodění do autobusu jsme se vydali na prohlídku hradu Křivoklát. Následně jsme přejeli do místa víkendového ubytování a to do střediska Svatý Štěpán. Druhý den v sobotu jsme se vydali v dopoledních hodinách do nedalekého hasičského muzea, asi nejvědčího v ČR, Zbiroh. V odpoledních hodinách jsme se přesunuly do Rokycan, kde na nás čekalo Vojenské muzeum na demarkanční línii. Zde jsme zhlédli vše, co se týká vojenské techniky. Večer jsme završili koupáním v rybníce u našeho ubytování  a posezením u kytary. Nedělního rána jsme se rozjeli na hrad Kalštejn, kde jsme celý výlet završili návštěvou této naší památky s přilehlým podhradím.

 

V září náš sbor oslavil 130. výročí založení našeho sboru. Oslavy byly zahájeny na páteční slavnostní schůzi kde nedílnou součástí bylo odměňování zasloužilých členů. I zde nechybělo poděkování a předání medailí přítomným členům. Oslavy pokračovaly v sobotu v areálu výletiště, kde se sešly pozvané okolní sbory.Po jejich přivítání a slavnostním nástupu, byly pro přítomné připraveny krátké ukázky, pro děti skákací hrady a dobré občerstvení. Toto vše za doprovodu dechové hudby Holóbkova mozeka.

 

V říjnu třicítka našich členů navštívila víkendový pobyt v Termálních lázních v Maďarsku. Lázně umístěné na 14 hektarech jsou skutečným lázeňským komplexem s 32 bazény a vodní plochou přesahující 5200 m2.

 

5. prosince jsme měli v plánu uspořádat Mikulášskou nadílku u místního kostela tak jako každý rok. Ale nastavající covidová opatření nám zase nedovolili tuto akci pořádat. Tak jsme alespoň s Mikulášskou družinou obešli děti v obci a předali jim balíčky.

 

Během roku jsme dvakrát pořádali sběr železného šrotu v obci a také jsme pořádali různé brigády jak pro obec tak i na údržbu a opravy areálu výletiště Třešňový sad tak na budově hasičské klubovny a její okolí.

Za obětování svého volného času a celoroční práci s mládeží bych zde poděkovat vedoucím mladých hasičů. Moc děkuji.

To by byl zkrácený výčet z činnosti za letošní rok.

Závěrem bych ještě poděkoval všem více, nebo méně činným členům sboru. Nesmím zapomenout i na rodiče, kteří pomáhají naším vedoucím mládeže a i nečlenům, kteří nám věnují svůj volný čas při konání akcí pro širokou veřejnost.

Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné prožití svátku vánočních i šťastný nový rok.

 

 

Za SDH Žďárná: starosta Luděk Parák