k navigaci


Zařazení a předurčenost výjezdové jednotky

Jednotka SDH Žďárná je zařazena jako :JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Výjezd do 10 minut.

Pojmem  Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů ( dále jen JSDH ): jejíž vznik a činnost upravuje zákon O požární ochraně č. 133 / 1985 Sb. JSDH zřizuje obec a to převážně se sborů dobrovolných hasičů. Jsou na ni kladeny mnohem větší nároky a to jak na fyzickou zdatnost tak na vědomostní, která je pravidelně prověřována.

Pojem Sbor Dobrovolných Hasičů : je občanské sdružení zřizované z řad dobrovolníků obce a je registrované pod organizací. U nás máme dvě základní a tou je Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezka nebo Česká a Moravská Hasičská Jednota.

ppp 2023

 

ppp 2023 1