k navigaci


Krvácení

Krvácení (lat.: haemorrhagia, též hemoragie) je únik krve z cévního systému. Je bezesporu jedním z nejnebezpečnějších poranění. Krvácení dělíme podle hned několika kritérií

Typy krvácení

Podle druhu poškozených cév dělíme na:

 • vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchní poškození, odřeniny)
 • žilní – krev volně vytéká z rány
 • tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu, pokud nedojde k zastavení je možné vykrvácení

Podle přístupnosti místa krvácení dělíme na:

 • vnější – lze zastavit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem
 • vnitřní – je nutný operativní zákrok, pokud nedojde k samovolnému zastavení krvácení

Podle závažnosti lze krevní ztrátu rozdělovat:

 • 10 % (0,5 litru u dospělého) – mírná krevní ztráta, běžně odebírána dárcům krve
 • 20 % (litr u dospělého) – závažná krevní ztráta, většinou neohrožuje život
 • 40 % (2 litry u dospělého) – ohrožuje život rozvinutým šokem

Vlásečnicové krvácení

Vzniká při drobných poraněních, oděrkách. Tento typ krvácení není nijak závažný po chvíli samo ustane.

Ošetření vlásečnicového krvácení

 • z okolí rány odstraníme nečistoty a ránu vydesinfikujeme
 • ránu překryjeme sterilním krycím obvazem, většinou postačí náplast, jindy musíme použít sterilní čtverec, který zafixujeme leukoplastem

Žilní krvácení

Krev z rány volně vytéká, „valí se“. Krev vytékající z rány má tmavě červenou barvu. Tento typ krvácení již vyžaduje ošetření.

Ošetření žilního krvácení

 • končetinu zvedneme do zvýšené polohy – tzv. nad srdce
 • okolo rány vydesinfikujeme
 • ránu zakryjeme sterilním krytí a přiložíme tlakový obvaz
 • transportujeme zraněného k definitivnímu ošetření

Tepenné krvácení

Krev z rány rytmicky vystřikuje. Krev je většinou světle červené barvy (při dušení může být i tmavá...) Toto poranění je životu nebezpečné.

Ošetření tepenného krvácení

 • Okamžitě stlačíme tepnu přímo v ráně
 • Končetinu zatáhneme zaškrcovadlem
 • Vytvoříme tlakový obvaz a zaškrcovadlo odejmeme
  • Tlakový obvaz nelze použít v případě cizích předmětů v ráně (sklo...), otevřené zlomeniny
 • Končetinu uvedeme do zvýšené polohy – tzv. nad srdce
 • Při velkých ztrátách krve uložíme pacienta do protišokové polohy
 • Do příjezdu ZZS kontrolujeme fyziologické funkce a kvalitu obvazu

Způsoby ošetření tepenného krvácení z končetiny

 1. Stlačení tepny prsty přímo v ráně
  • využívá se pouze dočasně po dobu ošetření
 2. Stlačení tlakového bodu
  • nutnost znalosti anatomie tlakových bodů
 3. Přiložení tlakového obvazu
  • účinnější zastavení krvácení na dlouho dobu
 4. Použití zaškrcovadla [p 1]
  • nevhodné, drastická metoda (končetina se neprokrvuje)
  • na delší dobu využíváme pouze v krajních případech:
   • několik vrstev tlakového obvazu stále prosakuje
   • tepenné krvácení je doprovázené otevřenou zlomeninou
   • při amputaci končetiny

Zástava krvácení

Organismus je schopen většinu krvácení zastavit stažením cév a srážením krve. Vyžaduje to především minimální pohyby rány. Viditelné krvácení se vždy snažíme omezit až zastavit přímým tlakem v ráně. Používáme ochranné prostředky (rukavice). Za všech okolností se snažíme vyvarovat se kontaktu s krví zraněného.

Pro člověka se špatnou srážlivostí krve může být i obyčejné říznutí životu nebezpečné.

První pomoc při vnitřním krvácení je vždy rozeznání nebezpečí (mechanismus úrazu směřující do oblasti trupu a stehen) a volání zdravotnické záchranné služby.