k navigaci


Zařazení a předurčenost výjezdové jednotky

Jednotka SDH Žďárná je zařazena jako :JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Výjezd do 10 minut.

Pojmem  Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů ( dále jen JSDH ): jejíž vznik a činnost upravuje zákon O požární ochraně č. 133 / 1985 Sb. JSDH zřizuje obec a to převážně se sborů dobrovolných hasičů. Jsou na ni kladeny mnohem větší nároky a to jak na fyzickou zdatnost tak na vědomostní, která je pravidelně prověřována.

Pojem Sbor Dobrovolných Hasičů : je občanské sdružení zřizované z řad dobrovolníků obce a je registrované pod organizací. U nás máme dvě základní a tou je Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezka nebo Česká a Moravská Hasičská Jednota.

Předurčenost výjezdové JSDH Žďárná dle požárního poplachového plánu HZS JmK dle zvolených stupňů poplachu.

Předurčenost výjezdové JSDH Žďárná dle požárního poplachového plánu HZS Olomouckého kraje  dle zvolených stupňů poplachu.

 

Zvláštní stupeň poplachu IZS Jihomoravského kraje

mapa ppl jmk

 

mapa ppl ol