k navigaci


Rok 2013

16. Dne 23.12.2013 v 08:51 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů z komunikace za obec Žďárná směr Protivanov.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit na TP -  strom na komunikaci za obcí Žďárná tento odstraněn pomocí MŘP proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

Fotogalerie zásahu

15. Dne 23.12.2013 v 08:14 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů z komunikace do obce u místní sokolovny.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit na TP - vyvrácený strom u sokolovny v obci Žďárná tento odstraněn pomocí MŘP proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Benešov, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

14. Dne 20.12.2013 v 11:02 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů z komunikace do obce Suchý.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit na TP - nakloněné stromy nad komunikací odstraněny pomocí MŘP proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Suchý, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

13. Dne 18.10.2013 v 18:05 hod. vyjela JSDH do obce Suchý na taktické cvičení okrsku Benešov.

Námět cvičení: Mezi obcemi Suchý a Velenov došlo k požáru lesa. Jednotky JSDH obcí budou zajišťovat na pokyn VZ dálkovou dopravu vody hadicemi. Vzhledem k večerním hodinám budou jednotky současně řešit osvětlení místa dálkové dopravy vody. JSDH obce Okrouhlá vybuduje na parkovišti u rybníka odpočinkový prostor pro zasahují JPO. Při cvičení nebude řešeno samotné hašení požárů, půjde jen o nácvik dálkové dopravy vody.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, Suchý, Velenov, Okrouhlá, Benešov, Kořenec, Ludíkov, Valchov

Fotogalerie zásahu

12. Dne 16.10.2013 v 15:04 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná spodní konec obce komunikace u potoka na technickou pomoc odstranění ulomené koruny stromu.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na ulomenou korunu stromu u komunikace, tato hrozila pádem na komunikaci s technikou DA12 FORD. Jednalo se o korunu stromu která byla ulomena a visela ve výšce cca 10 m. Provedeno odstranění koruny a polámaných větví pomocí motorové p. a PP 27 T148 PS Boskovice.Dále proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

11.Dne 1.10.2013 v 11:11 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu z komunikace č.150 Žďárná - Protivanov

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na odstranění stromu z komunikace mezi obcemi Žďárná a Protivanov s technikou DA Ford Transit.Strom odstraněn pomocí ŘMP.

Zúčastněné jednotky :JSDH Žďárná,PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

10.Dne 4.9.2013 v 19:18 hod. vyjela JSDH na požár černé skládky u silnice č.150 směr Protivanov

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár černé skládky na odpočívadle u silnice č.150 směr Protivanov s technikou CAS32 T815. Jednalo se o požár odpadu u parkoviště.Na tomto místě jednotka zasahovala před měsícem.Na hašení použit 1C proud od CAS32.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

9.Dne 31.7.2013 v 14:15 hod. vyjela JSDH na požár černé skládky u silnice č.150 směr Protivanov

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár černé skládky na odpočívadle u silnice č.150 směr Protivanov s technikou CAS32 T815 a DA8 FORD Transit. Jednalo se o požár odpadu u parkoviště.Jednotka nezasahovala ponechána VZ v záloze na místě zásahu.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice, JSDH Protivanov

Fotogalerie zásahu

8.Dne 26.6.2013 v 09:57 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc čerpání vody do Základní školy ve Žďárné.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit na TP - vyčerpání vody ze sklepa základní školy ve Žďárné.Voda ze sklepa vyčerpána pomocí kalového elektrického čerpadla.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

7. Dne 25.6.2013 v 16:48 hod. vyjela JSDH do obce Ludíkov ke spadlé štítové zdi domu. Dům podmáčený, zborcená část štítové zdi u rodinného domu.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů s technikou CAS32 T815. Jednalo se o zborcenou část štítové zdi u rodinného domu vlivem silného podmáčení zdiva.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná,KŘ HZS Jmk, PS Blansko, PS Boskovice, JSDH Ludíkov, PS Lidická

Fotogalerie zásahu

6. Dne 4.5.2013 v 10:35 hod. vyjela JSDH do vojenského prostoru Březina okr. Vyškov na TC složek IZS - Březina 2013 pokračování cvičení z předchozího dne.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár s technikou CAS32 T815. Jednalo se o Taktické Cvičení ve vojenském prostoru Březina. Námět požár lesa.

Fotogalerie zásahu

Odkaz na další fotografie a videa tohoto cvičení

5. Dne 3.5.2013 v 21:30 hod. vyjela JSDH do vojenského prostoru Březina okr. Vyškov na TC složek IZS - Březina 2013.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár s technikou CAS32 T815. Jednalo se o Taktické Cvičení ve vojenském prostoru Březina. Námět požár lesa.

Fotogalerie zásahu

4. Dne 15.4.2013 v 21:03 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná č.p.30 na požár sazí v komíně.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár sazí v komíně s technikou CAS32 T815. Jednalo se o požár sazí v komíně provedeno společně s PS Bce vymetení komína a vybrání hořících sazí , tyto sypány před dům do sněhu.Dále prováděno přirozené odvětrání prostor koupelny otevřením okna.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

3. Dne 13.4.2013 v 13:24 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná u sportovní haly na polámané větve na stromě.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na polámané větve v koruně stromu , které hrozí pádem na komunikaci s technikou CAS32 T815. Jednalo se o větve, které byly nalomené nebo ulomené a hrozily pádem na komunikaci. Provedeno odstranění větví pomocí motorové p. a PP 27 T148 PS Boskovice následně větve rozřezány a uklizeny mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

2. Dne 20.3.2013 v 15:26 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná u autobusové zastávky na polámané stromy.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na polámané stromy u autobusové zastávky, které hrozily pádem na chodník s technikou CAS32 T815. Jednalo se o koruny stromů které pod tíhou sněhu praskly a hrozily pádem na chodník. Provedeno odstranění větví pomocí motorové p. a PP 27 T148 PS Boskovice.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

1. Dne 21.2.2013 v 18:07 hod. vyjela JSDH za obec Žďárná směr Skelná Huť na požár lesa.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár trávy v lese s technikou CAS32 T815 a DA 12.Jednalo se o planý poplach pálení klestí.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice