k navigaci


HISTORIE

Kategorie v sekci

Sbor dobrovolných hasičů Žďárná

Historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Žďárné byl založen v roce 1891 z podnětu Tomáše Marka, který byl předsedou živnostenského společenstva v Boskovicích. Také za významné pomoci tehdejšího starosty obce Antonína Paděry a celého obecního zastupitelstva,jež se zavázalo celý sbor vyzbrojit. Téhož roku byla zakoupena ruční stříkačka s příslušenstvím a výzbroj pro 30 členů. Obec Žďárná toho času měla 122 domů, krytých většinou břidlicí a eternitem.Obyvatelstvo se živilo především rolnictvím, provozovalo se také podomácké krejčovství a obuvnictví.

historie sdh

Ve vedení sboru se od jeho založení do roku 1934 vystřídalo 6 předsedů, z nichž 24 roků tuto funkci zastával pan František Zemánek. Dne 9.června se u nás konal první župní hasičský sjezd. V roce 1924 byl od Velkostatku Boskovice zakoupen za 566 korun pozemek, třešňový sad, který užíváme dodnes. 3.května 1930 byl zaznamenán velký požár domu pana Antonína Žáčka. Rozšířil se na sousední budovy, a to dům Františka Staňka – číslo 91,dům Antonína Hénka – číslo 6, a dům Rudolfa Bartoška – číslo 40. Na pomoc přijeli sousední sbory z obcí Suchý, Ludíkov, Velenov, Benešov, Valchov, Němčice a Protivanov s ručními stříkačkami. Sbor z Boskovic měl již stříkačku motorovou. Po tomto ohni se dohodl místní hasičský sbor s místní zastupitelstvem, že také zakoupí motorovou stříkačku, což se také stalo. Stříkačku dodala firma Holeček Praha za 44.500 Kč. Obecní zastupitelstvo přispělo částkou 30.000 Kč a zbytek 14.500 Kč zaplatil hasičský sbor. Za strojníky, byli zapracování Josef Fabiánek, Josef Žáček, Adolf Dvořáček a Eduard Vašků. Hasičský sbor se až do roku 1938, v němž byla vyhlášena mobilizace, věnoval pořádání kulturních podniků, zasahoval při živelných pohromách a všude tam,kde bylo třeba.

historie sdh 1

V období protektorátu se činnost sboru poněkud pozastavila. V roce 1940 byly zrušeny župy a byly přejmenovány na hasičské jednotky. Až po osvobození,v roce 1945, se v červnu konala první valná hromada, na které byli zvoleni : starosta – Antonín Hloušek, místostarosta – Antonín Staněk, velitel – Emanuel Marek, jednatel – Josef Kříž, pokladník – František Jakubec, vzdělavatel – Jindřich Skulil, samaritán – František Langr, podvelitelé – Inocenc Staněk a František Přikryl, zbrojíř – Vincent Staněk. Hasičská jednota začíná nový život v osvobozené vlasti s novým elánem věnovat se znovu svým hasičským povinnostem.

historie sdh 3

V roce 1949 bylo zakoupeno z vlastních prostředků starší nákladní auto Škoda 104, o nosnosti 1,5 tuny. Motorová stříkačka z roku 1930 sloužila až do roku 1962, kdy sbor dostal novou motorovou stříkačku VPS 16. V pozdějších letech byla dodána stříkačka VPS 12, kterou máme dodnes. V průběhu let jsme vlastnili vozidlo PRAGA RN, vojenské vozidlo DODGE, po tomto vozidle již přišla novější Tatra 805 s plachtou. Později byla zakoupena starší AVIE 30, která byla přestavěna pro hasičské potřeby. Pro rychlý zásah bylo pořízeno auto ZILL.  V roce 2001 byla zakoupena moderní hasičská cisterna na podvozku T 815 CAS 32.