k navigaci


Rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2017

K dnešnímu dni má náš sbor 42 mladých hasičů.

Pod vedením  Dagmar Parákové, Andreji Sedlákové, Miloše Klíče a Petra Žáčka se scházejí pravidelně jednou týdně.

Od jara do podzimu v prostorách hasičské zbrojnice, kde se připravují na soutěže a od listopadu navštěvují místní sportovní halu, kde hrají různé hry a pořádají soutěže.

 

V letošním roce se mladí hasiči zúčastnili těchto soutěží a akcí:

 

První soutěž nás čekala 11. února. Na Suchovském šmodrchu jsme obsadili první a třetí místo v kategorii starší žáci a čtvrté místo mladší.

17. června jsme zavítali opět na Suchý na Pohár starosty v požárním útoku. Mladší si vybojovali 4. místo a starší 2. a 3. místo.

25. června jsme byli na Memoriálu Bohumila Andrlíka na Okrouhlé, kde starší skončili na krásném 2. a 4. místě, mladší se nezúčastnili. Pro nízký počet mladších hasičů jsme nesložili družstvo.

2. července jsme opět jen s družstvy starších vyrazili do Velenova na Memoriál Miroslava Ošlejška, kde jsme vybojovali zlatou a bronzovou příčku.

Další klání nás čekalo až v 24.září na Okrouhlé. Kde jsme bojovali o cenné body do okrskové soutěže. Na branném závodě jsme skončili se staršími na 4. a 5. místě z osmi družstev a mladší na 7. místě z devíti družstev.

Letošní sezonu jsme netradičně ukončili 1. října na Memoriálu Josefa Šindelky v Ludíkově. Tam děti společně, v kategorii starších, vybojovaly zlato a mladší obsadily čtvrtou příčku. Zde se také vyhlašovala celoroční soutěž O pohár starosty okrsku.

Starší letos obhájili zlato. Mladší pro neúčast na některých soutěžích propadli z loňského prvního místa až na místo čtvrté. Což nás velice mrzí, protože po celou dobu existence této soutěže jsme byli vždy na špici.

Tímto jsme letošní sezonu ukončili a od listopadu chodíme opět do sportovní haly, kde hrajeme různé hry a vylepšujeme si kondičku na příští rok. Kdy nás hned začátkem ledna čeká odměna za celoroční snažení v podobě zápolení v Laser aréně v Boskovicích.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat vedoucím a všem, kteří nám pomáhají při organizaci a pořádání akcí, za ochotu a strávený čas, který dětem věnují a hlavně za trpělivost, které je někdy hodně potřeba.