k navigaci


Rok 2020 - 2021

Všechno má svůj začátek i konec

 

Tak jako všechno jednou začíná, tak všechno jednou i končí. Je nám to všem moc líto, ale s letošním přicházejícím jarem, musíme ukončit činnost MLADÝCH HASIČŮ v našem sboru. K letošnímu roku už nemáme potřebný počet mladých hasičů do 15 let věku, abychom mohli soutěžit v dalším - 7. ročníku      Poháru starosty okrsku Benešov, který se řídí pravidly pro pořádání hry Plamen tzn. že nastoupit můžou děti narozené max do roku 2005.

Ale nekončíme jako poražení, právě na opak, končíme na vrcholu, který jsme si za 6 ročníků Okrskového poháru zasloužili svými výkony a svou pílí. Nebojíme se říct, že za těchto 6 let jsme se stali s nejvíce získanými poháry nejúspěšnějším týmem mezi mladými hasiči okrsku Benešov.

Pro představu, pár čísel: mladší i starší žáci za těchto 6 ročníků soutěžení získali,

27x   1.místo

18x   2.místo

7x   3.místo

4x   4.místo

2x   5.místo

V roce 2019 na soutěži O pohár starosty SDH Suchý v hasičském útoku byly naši starší žáci vůbec nejlepší a nerychlejší s časem 19,50 sek.

mh1

V celkových výsledcích v těchto 6 ročnících jsme si vedli takto:

 

 

Mladší žáči

Starší žáci

1. ročník - 2014

1.místo

3.místo

2. ročník - 2015

1.místo

2.místo

3. ročník - 2016

1.místo

1.místo

4. ročník - 2017

4.místo

1.místo

5. ročník - 2018

X

1.místo

6. ročník - 2019

X

1.místo

 

mh2

Jak všichni můžete vidět nejúspěšnější pro nás byl rok 2016 - 3. ročník, kdy jsme získali tzv. „double“ a získali jsme pohár za 1. místo v kategorii mladší i starší žáci, co se zatím nikomu dalšímu nepovedlo překonat a to hlavně proto, že jsme od tohoto ročníku 1. místo v poháru pro starší žáky již 3x obhájili.

mh3

Všem mladým hasičům, kteří se na těchto úspěších podíleli a věřte že jich nebylo málo, patří velké poděkování za jejich nadšení pro tento sport a za jejich čas strávený trénováním a nacvičováním. Toto by ale také nedokázali bez vedoucích, kteří jim věnovali spoustu svého volného času, postupem času to byly: Paráková Dáša, Sedláková Andrea, Žáček Petr, Klíč Miloš ml., Chlup Tomáš a Ošlejšek Václav. V neposlední řadě patří poděkování našemu sboru, který se vždy snažil vybavit naše mladé hasiče jak nejlépe to šlo a všem našim sponzorům, kteří naše mladé hasiče podporovali.

mh4

mh5

mh6