k navigaci


Rok 2014

26. Dne 28.12.2014 v 09:21 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná na požár sazí v komíně u rodinného domu č.199.

Jednotka SDH byla vyslána na požár sazí v komíně s technikou CAS32 a DA8. Požár sazí likvidován přenosným hasícím přístrojem CO , poté prováděno společně s PS Boskovice vymetání a vynášení sazí před dům.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

25. Dne 6.12.2014 v 21:15 hod. vyjela JSDH do obce za místní kostel na požár odpadu v kontejneru.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár odpadu v kontejneru s technikou CAS 32 T815. Požár v kontejneru pro zběr oděvů likvidován jedním proudem C od CAS 32 T815. Po likvidaci odeslána JSDH velitelem zásahu na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

24. Dne 3.12.2014 v 04:20 hod. vyjela JSDH do obce Suchý směr Benešov strom na komunikaci.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na strom na komunikaci s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o vyvrácený strom přes celou komunikaci. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové p.Dále provedeno projetí celého úseku Suchý Benešov po cestě odstraněn ještě jeden strom z komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

23. Dne 3.12.2014 v 03:46 hod. vyjela JSDH komunikace č.150 Žďárná směr Boskovice strom přes komunikaci.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na strom na komunikaci s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o vyvrácený strom přes celou komunikaci. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové p. Poté jednotka odeslána KOPIS k jiné události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

22. Dne 2.12.2014 v 16:08 hod. vyjela JSDH komunikace č.150 Žďárná směr Boskovice strom přes komunikaci.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na spadený strom na komunikaci s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o spadený strom , který strhl elektrické vedení a přelomil sloup el. en. Provedeno zastavení provozu na komunikaci. Po příjezdu pohotovostní služby pracovníku energetiky kteří provedli vypnutí elektrického vedení jednotka provedla odstranění tohoto vedení a elektrického sloupu.Poté provedeno odstranění stromu z komunikace pomocí motorové p. a úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

Fotogalerie zásahu

21. Dne 2.12.2014 v 09:50 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná spodní konec u sokolovny na vyvrácenou lípu přes komunikaci.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na vyvrácenou lípu s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o vyvrácenou lípu,která byla spadena přes příjezdovou komunikaci k sokolovně a částečně na plotě u sokolovny. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové p. společně s PS Boskovice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

20. Dne 1.12.2014 v 22:39 hod. vyjela JSDH na komunikaci č.150 směr Protivanov na vyvrácený strom .

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na strom přes komunikaci s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o strom, který by přes celou komunikaci. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové p.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná

 

19. Dne 30.11.2014 v 22:39 hod. vyjela JSDH do obce Suchý na požár odpadu ve velkokapacotním kontejneru za obecním úřadem.

Požár odpadu ve velkokapacitník kontejneru likvidován jedním proudem C od CAS 32 T815. Po likvidaci odeslána JSDH velitelem zásahu na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , JSDH Suchý , PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

18. Dne 9.11.2014 v 8:00 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná na taktické cvičení okrsku Benešov.

V kotelně v sokolovně v obci Žďárná (sklepní prostor pod jevištěm) vznikne od žhavého popela z topidla na tuhá paliva požár uskladněného dřeva (místo bude označeno barevným světlem). Při požáru dojde k zakouření celého prostoru budovy. Zakouření zpozoruje správce budovy, volá hasiče a vydá se požár uhasit spolu se svým synem. Zakouření v budově je již ale velké a k místu požáru se nedostanou. Před vstupem do budovy zůstává další osoba, která poskytuje informace prvním hasičům, že viděla do budovy s hasícími přístroji vejít dvě osoby, ven ale nevyšly.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, Suchý, Velenov, Okrouhlá, Benešov, Ludíkov, Valchov

Fotogalerie zásahu

17. Dne 23.10.2014 v 14:41 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná u sportovní haly na technickou pomoc odstranění části stromu, která hrozila rozlomení a pád na přilehlý rodinný dům.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na větve stromu u sportovní haly, tyto hrozily pádem na rodinný dům s technikou DA 8 FORD. Jednalo se o větve stromu, které byly strouchnivělé ve výšce cca 13 m. Provedeno odstranění větví pomocí motorové p. a PP 27 T148 PS Boskovice. Dále proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

16. Dne 21.10.2014 v 17:44 hod. vyjela JSDH na požár dopravního prostředku do obce Žďárná komunikace č.150 směr Ludíkov.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár DP s technikou CAS 32 a DA 8, průzkumem zjištěno , že se nejedná o požár, ale o technickou závadu na vozidle. Zásah překlasifikován na odstranění nebezpečných stavů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

15. Dne 9.10.2014 v 16:25 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky do obce Žďárná odstranění stromů a keřů, příprava prostor na novou komunikaci k RD.

Jednotka SDH byla vyslána po předchozí domluvě se starostkou obce na činnost jednotky s technikou DA 8, při které odstraňovala stromy a keře pro přípravu nové komunikace k RD pomocí motorové pily.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

14. Dne 16.9.2014 v 11:14 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc do obce Suchý likvidace vosího hnízda s technikou DA 8.

Jednotka prováděla v obci Suchý likvidaci vosího hnízda v dřevníku u rodinného domu. Hnízdo zlikvidováno postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

Fotogalerie zásahu

13. Dne 4.9.2014 v 16:44 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc do obce Žďárná likvidace sršního hnízda s technikou DA 8.

Jednotka prováděla v obci likvidaci sršního hnízda v římse u garáže u rodinného domu. Hnízdo zlikvidováno postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

12. Dne 23.7.2014 v 17:34 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky likvidace vosího hnízda s technikou DA 8.

Jednotka prováděla v obci likvidaci vosího hnízda v garáži u rodinného domu. Hnízdo zlikvidováno postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

11.Dne 3.7.2014 v 21:33 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná na požár lesa Žďárná - Ludíkov.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár lesa s technikou CAS32 T815 a DA8. Jednalo se o požár neuhašeného ohniště , který se rozšiřoval na okolní hrabanku.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , PS Boskovice, JSDH Benešov, JSDH Okrouhlá

Fotogalerie zásahu

10.Dne 7.6.2014 v 15:20 hod. vyjela JSDH do obce Suchý na likvidaci včelího roje v rodinném domě.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na technickou pomoc likvidaci včelího roje, který byl v komíně RD s technikou DA8. Roj zlikvidován vysiřením PS Boskovice. Naše jednotka provedla následné vysátí roje v komínovém tělese vysavačem.

Zúčastněné jednotky: PS Boskovice, JSDH Žďárná

Fotogalerie zásahu

9. Dne 7.6.2014 v 12:54 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky s technikou CAS32 T815.

Jednotka prováděla doplňování vody na soutěži v požárním sportu okrsku Benešov.

 

8. Dne 31.5.2014 v 09:30 hod. vyjela JSDH na TC požár lesa do obce Rudka u Kunštátu.

Vyhlášení druhého stupně požárního poplachu a zásah šestnácti jednotek hasičů si v sobotu 31.5. v dopoledních hodinách vyžádal požár lesa na Blanensku. Jednalo se o taktické cvičení, požár lesního porostu v lokalitě mezi obcemi Rudka a Vřesice v KÚ Kunštát. Tohoto cvičení se účastnily všechny JSDH zařazené v kategorii JPO II. a III. z ORP Boskovice. Po ukončení cvičení prováděly tyto jednotky nácvik plnění bambivaku v podvěsu vrtulníku.

JSDH Žďárná zřizovala při tomto cvičení čerpací stanoviště v obci Rudka u Kunštátu a doplňovala cisterny , které byly určeny k plnění bambivaku.

Fotogalerie

Vydeogalerie

7.Dne 3.5.2014 v 07:41 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná na požár trávy.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na požár trávy s technikou CAS32 T815. Jednalo se o požár trávy a pařezu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná , PS Boskovice

Fotogalerie ze zásahu

6. Dne 16.3.2014 v 13:23 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc utržená střecha hasičské zbrojnice v obci Žďárná č.p. 286.

Jednotka SDH byla vyslána na utrženou střechu hasičské zbrojnice. Část střechy spadla do sousední firmy a strhla sebou elektrické vedení. Další část střechy zůstala uvolněná na hasičské zbrojnici. Střecha provizorně připevněna společně s PS Boskovice a pomocí plošiny další část utržené střechy sundána na zem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

5. Dne 11.3.2014 v 15:25 hod. vyjela JSDH na požár do obce Žďárná.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit a CAS 32 T815 na požár odpadu a plotu za RD ve Žďárné - jednalo se o požár konpostu a přilehlého plotu tento likvidován 1 proudem C.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

4. Dne 8.3.2014 v 10:00 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky do obce Žďárná odstranění polámaných vršků stromů po letošní zimě u RD č.p. 116.

Jednotka SDH po předchozí domluvě s majitelem stromů a jeho žádostí vyjela s technikou CAS 32 na činnost jednotky, při které odstraňovala polámané větve a koruny stromů po letošní zimě pomocí nastavovacího žebříku a motorové pily.

Fotogalerie zásahu

3. Dne 7.2.2014 v 12:07 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů z komunikace do obce Suchý směr Benešov.

Jednotka SDH byla vyslána s technikou DA 8 Ford Transit na TP - vyvrácený strom na komunikaci tento odstraněn pomocí MŘP proveden úklid komunikace společně s PS Boskovice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

2. Dne 29.1.2014 v 14:41 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná spodní konec obce hřiště za obecním úřadem na technickou pomoc odstranění ulomené větve stromu.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na ulomenou větev stromu u dětského hřiště, tato hrozila pádem na komunikaci a hřiště s technikou DA12 FORD. Jednalo se o větev stromu, která byla ulomena a visela ve výšce cca 15 m. Provedeno odstranění koruny a polámaných větví pomocí motorové p. a PP 27 T148 PS Boskovice.Dále proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu

1. Dne 13.1.2014 v 13:35 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná spodní konec u potoka na technickou pomoc odstranění stromů z koryta potoka.

Jednotka SDH byla vyslána KOPIS na polámané stromy v korytě potoka s technikou DA 8 - Ford Transit. Jednalo se o tři stromy, které byly spadeny v korytě potoka. Provedeno odstranění stromů pomocí motorové p. společně s PS Boskovice.

Zúčastněné jednotky:JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie zásahu