k navigaci


Rok 2019

20. Dne 23.12.2019 v 20:36 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

19. Dne 23.12.2019 v 16:30 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

18. Dne 23.11.2019 v 09:32 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu do obce Žďárná s technikou DA 8.

Rozlomený strom který hrozil pádem na místní komunikaci odstraněn pomocí MPŘ , poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

17. Dne 4.11.2019 v 15:03 hod. vyjela JSDH s DA8 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla odstranění náletových a vyvrácených dřevin v korytě potoka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

16. Dne 13.10.2019 v 14:24 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc likvidace obtížného hmyzu do obce Žďárná s technikou DA 8.

Vosí hnízdo likvidováno postřikem  v balíku slámy za rodinným domem , poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

15. Dne 11.10.2019 v 17:20 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky - cvičení do obce Ludíkov s technikou DA8.

Jednalo se o cvičení okrsku Benešov. Tři stanoviště na kterých se plnily různé úkoly.

Zúčasněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Ludíkov, JSDH Valchov, JSDH Okrouhlá, JSDH Kořenec, JSDH Benešov

14. Dne 18.8.2019 v 00:30 hod. vyjela JSDH na požár strniště nezi obce Protivanov a Niva s technikou CAS 32 a DA 8.

Požár strniště na malé ploše.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Protivanov, JSDH Niva, HS Prostějov

13. Dne 29.7.2019 v 18:48 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc likvidace obtížného hmyzu do obce Žďárná s technikou DA 8.

Vosí hnízdo likvidováno postřikem a vysavačem v autobusové zastávce , poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

12. Dne 26.7.2019 v 18:55 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc likvidace obtížného hmyzu do obce Žďárná s technikou DA 8.

Vosí hnízdo likvidováno postřikem a vysavačem v altánu u rodinného domu , poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

11. Dne 21.7.2019 v 12:20 hod. vyjela JSDH na dopravní nehodu s technikou DA 8.

Jednalo se o DN dvou OA v lese silnice č.150 z pod Ludíkova do Žďárné.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Protivanov

10. Dne 1.7.2019 v 16:12 hod. vyjela JSDH na požár na půdě RD do obce Okrouhlá s technikou CAS 32 a DA 8.

Požár likvidován před našim dojezdem naše jednotka odeslána VZ na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Okrouhlá, JSDH Benešov

9. Dne 19.6.2019 v 14:50 hod. vyjela JSDH na požár lesa mezi obce Němčice a Sloup s technikou CAS 32 a DA 8.

Požár suché trávy a pařezů na malé ploše likvidován JSDH Sloup naše jednotka odeslána VZ na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Sloup, JSDH Němčice

8. Dne 20.4.2019 v 12:03 hod. vyjela JSDH s CAS 32 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla zalévání nově zasazených dřevin v obecním lese.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

7. Dne 4.4.2019 v 15:29 hod. vyjela JSDH na požár lesa mezi obce Benešov, Kořenec a Horní Štěpánov s technikou CAS 32 a DA 8.

Požár lesní hrabanky  na rozloze 30 x 20 m. likvidován 3 C proudy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Blansko, JSDH Benešov, JSDH Okrouhlá

Fotogalerie

6. Dne 17.3.2019 v 09:39 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění nahlého stromu, který hrozí pádem na komunikaci s technikou DA 8 a CAS32, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  nahlého stromu, který hrozí pádem na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice

5. Dne 11.3.2019 v 00:26 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8 a CAS32, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

4. Dne 8.3.2019 v 15:03 hod. vyjela JSDH s DA 8 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla odstranění suchých dřevin u místní základní školy na dětském hřišti.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

3. Dne 23.2.2019 v 10:00 hod. vyjela JSDH s DA 8 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla odstranění dřevin u místního potoka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

1. Dne 1.2.2019 v 21:07 hod. vyjela JSDH na požár sazí v komíně s technikou CAS32 a DA 8.

Požár sazí v komíně do obce Žďárná. Společně s PS Boskovice provedeno hašení v komínovém tělese pomocí PHP S6 a následné vymetení komínu kominickým náčiním.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, PS Boskovice

Fotogalerie

2. Dne 9.2.2019 v 10:00 hod. vyjela JSDH s DA 8 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla odstranění vánočního stromu u místního kostela.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná