k navigaci


Složení výboru SDH

Kategorie v sekci

FLORIÁN

Seznam členů výboru SDH na volební období  2020 - 2025


Funkce u SDH

Titul, jméno, příjmení

Označení

Starosta Luděk Parák starosta
Náměstek starosty Tomáš Chlup náměstek
Velitel Miloslav Klíč náměstek
Zástupce velitele Pavel Stara člen
Strojník Hynek Slaný
člen

Referen prevence a vých. čin.

Referent ochrany obyvatelstva

Václav Ošlejšek
člen
Jednatel Šárka Klíčová člen
Hospodář Michal Sedlák člen
Vedoucí mládeže Dagmar Paráková vedoucí kolektivu
Referent žen Jana Slaná
člen
Kronikář Musilová Barbora člen
Referent MTZ Dušan Fabiánek člen
Člen výboru
Parák Vojtěch
člen
Člen výboru Aleš Ševčík
člen
Člen výboru Zdeněk Moučka člen
Člen výboru Janků Adam člen
Člen výboru Radka Sedláková člen
Člen výboru Andrea Sedláková člen
Člen výboru Jan Paděra člen
Člen výboru Milan Žáček člen
Člen výboru Martina Fabiánková člen
Funkcionář okrsku Tomáš Chlup paděra
Funkcionář okrsku Miloslav Klíč paděra
Předseda KRR Celý Lubomír náměstek
Člen KRR Fabiánek Miroslav člen
Člen KRR Staněk Jiří člen