k navigaci


Rok 2020

47. Dne 28.12.2020 v 05:37 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. na místě 1 spadlý strom tento odstraněn pomocí motorové pily proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

46. Dne 26.12.2020 v 09:12 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění ulomené větve, která hrozí pádem na komunikaci s technikou CAS 32, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci ulomené větve, která hrozí pádem na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě ulomená větev hrozící pádem na komunikaci tato odstraněna proveden úklid komunikace

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

45. Dne 22.12.2020 v 22:18 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění nahnutého stromu, který hrozí pádem na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  nahnutého stromu Žďárná - Protivanov. Na místě nahnutý strom, který hrozil pádem na komunikaci tento odstraněn pomocí motorové pily proveden úklid komunikace

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

44. Dne 22.12.2020 v 08:10 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. na místě 1 spadlý strom tento odstraněn pomocí motorové pily proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

43. Dne 22.12.2020 v 04:52 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 2 spadlé stromy tyto odstraněny pomocí motorové pily proveden úklid komunikace

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

42. Dne 22.12.2020 v 02:54 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 2 spadlé stromy tyto odstraněny pomocí motorové pily proveden úklid komunikace

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

41. Dne 22.12.2020 v 01:34 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění větví na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  větví na komunikaci  Žďárná - Protivanov. Větve odstraněny proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

40. Dne 21.12.2020 v 22:39 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění větví na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  větví na komunikaci  Žďárná - Protivanov. Větve odstraněny proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

39. Dne 21.12.2020 v 18:00 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 1 spadlý strom tento odstraněny pomocí motorové pily proveden úklid komunikace

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

38. Dne 21.12.2020 v 10:44 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění větví na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  větví na komunikaci  Žďárná - Protivanov. Větve odstraněny proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

37. Dne 21.12.2020 v 05:58 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Valchov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Valchov. na místě 1 spadlý strom tento odstraněn pomocí motorové pily proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

36. Dne 21.12.2020 v 04:29 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 2 spadlé stromy tyto odstraněny pomocí motorové pily proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

35. Dne 20.12.2020 v 22:42 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 1 spadlý strom tento odstraněn pomocí motorové pily proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

34. Dne 20.12.2020 v 18:26 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. na místě 1 spadlý strom tento odstraněn pomocí motorové pily, jednotka přejela k dalšímu stromu Skelná Huť , který odstranila a cestou na základnu odstranila ještě jeden spadlý strom na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

33. Dne 20.12.2020 v 16:57 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění větví na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  větví na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Větve odstraněny proveden úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

32. Dne 19.12.2020 v 20:53 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8 a CAS 32, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

31. Dne 8.12.2020 v 15:00 hod. vyjela JSDH s CAS32 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednalo se o doplnění vody do nádrží v místě výstavby nových RD v obci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

30. Dne 28.11.2020 v 09:00 hod. vyjela JSDH s DA8 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Příprava vánočního stromu u místního kostela .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

29. Dne 14.10.2020 v 17:39 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc čerpání vody s technikou DA 8, Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na technickou pomoc čerpání vody ze zatopených sklepů RD z důvodu dešťů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

28. Dne 14.10.2020 v 04:39 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc čerpání vody s technikou DA 8, Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na technickou pomoc čerpání vody ze zatopených sklepů RD z důvodu dešťů a ucpaných mostů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice

27. Dne 3.10.2020 v 18:46 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

26. Dne 3.10.2020 v 17:14 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu s technikou DA 8, Žďárná .

Dne 3.10.2020 v 17:14 hod. vyjela JSDH s DA8 na technickou pomoc vyvrácený strom na drátech el. vedení a plotě u RD.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná,

25. Dne 3.10.2020 v 15:05 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu s technikou DA 8, cyklostezka Suchý- Buková .

Dne 3.10.2020 v 15:05 hod. vyjela JSDH s DA8 na technickou pomoc na cyklostezku mezi obce Suchý a Buková. Jednalo se o odstranění stromů spadlých přes cyklocestu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Suchý

24. Dne 26.9.2020 v 16:35 hod. vyjela JSDH s CAS32 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednalo se o doplnění vody do nádrží v místě výstavby nových RD v obci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

23. Dne 18.8.2020 v 12:52 hod. vyjela JSDH s DA8 a CAS32 na technickou pomoc pro IZS asistence pro přistání vrtulníku LZS do obce Žďárná.

Jednalo se o úraz malého dítěte zaseklého v kontejneru na starý oděv.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná ,HS Boskovice

22. Dne 18.7.2020 v 12:44 hod. vyjela JSDH s DA8 na technickou pomoc likvidace obtížného hmyzu do obce Žďárná.

Jednotka provedla likvidaci dvou vosích hnízd v uskladněném dřevě u RD.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

21. Dne 28.6.2020 v 18:54 hod. vyjela JSDH s DA8 na činnost jednotky práce pro obec.

Jednotka vyjela na činnost jednotky práce pro obec odchyt včelího roje.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

20. Dne 20.6.2020 v 17:08 hod. vyjela JSDH na požár chaty do obce Suchý k.ú.Velenov s technikou CAS 32 a DA 8.

Požár chaty nasazeny C proudy zásah v DT.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Velenov, JSDH Boskovice I., JSDH Suchý

Fotogalerie

19. Dne 29.5.2020 v 10:30 hod. vyjela JSDH s CAS 32 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla dovoz vody .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

18. Dne 22.5.2020 v 08:55 hod. vyjela JSDH na požár lesa k obce Protivanov s technikou CAS 32.

Požár hromady naskladněných haluzí v lese po těžbě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Protivanov, JSDH Niva, HS Prostějov

17. Dne 18.5.2020 v 23:10 hod. vyjela JSDH na požár kůlny u RD do obce Suchý s technikou CAS 32 a DA8.

Požár dřevěného přístavku a vozíku za RD.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Suchý, JSDH Benešov

16. Dne 9.5.2020 v 14:15 hod. vyjela JSDH na požár lesa mezi obce Protivanov, Repechy a Niva s technikou CAS 32 a DA8.

Požár lesa a suché trávy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Protivanov, JSDH Niva, HS Prostějov

15. Dne 8.5.2020 v 17:05 hod. vyjela JSDH s CAS 32 na činnost jednotky do města Boskovice.

Jednotka provedla dovoz vody pro MP LESY, spol. s r.o.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

14. Dne 29.4.2020 v 19:17 hod. vyjela JSDH do obce Žďárná s technikou CAS 32 a DA8 na požár kotelny ve sklepě v RD.

Požár kotelny ve sklepě RD, majitel popálen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Protivanov, JSDH Benešov

Fotogalerie

13. Dne 28.4.2020 v 18:24 hod. vyjela JSDH na požár lesa do obce Vratíkov směr Okrouhlá s technikou CAS 32 a DA8.

Požár lesa a naskladněného dřeva vyhlášen II. stupeň PP.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Vratíkov, JSDH Okrouhlá, JSDH Boskovice, JSDH Protivanov, JSDH Svitávka, JSDH Benešov

Fotogalerie

12. Dne 27.4.2020 v 13:00 hod. vyjela JSDH s CAS 32 na činnost jednotky do obce Žďárná.

Jednotka provedla dovoz vody .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

11. Dne 6.4.2020 v 18:03 hod. vyjela JSDH na požár přístavku u RD do města Boskovice s technikou CAS 32.

Požár přístavku u RD ve kterém byla tlaková lahev. Tato byla odstřelena policejním odstřelovačem.Po likvidaci návrat na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Blansko, JSDH Boskovice II., JSDH Okrouhlá, HS Brno Líšeň, JSDH Doubravice N/S

10. Dne 24.2.2020 v 09:05 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu, který hrozí pádem na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu který je nahlý  a hrozí pádem na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

9. Dne 23.2.2020 v 23:08 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů spadlých na komunikaci s technikou CAS32 a DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromů na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Stromy odstraněny pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.Cestou na základnu rozřezány ještě dva další stromy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Ludíkov, JSDH Valchov, HS Boskovice

8. Dne 20.2.2020 v 15:15 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky odstranění stromu s technikou  DA 8 do obce Žďárná.

Na žádost starosty obce a po domluvě s KOPIS vyjela jednotka na odstranění stromu u RD u kterého je ulomená koruna a polámány větve. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily předán majiteli, poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

7. Dne 18.2.2020 v 15:30 hod. vyjela JSDH na činnost jednotky odstranění dřevin s technikou  DA 8 do obce Žďárná.

Jednotka po domluvě s KOPIS vyslána na likvidaci  dřevin u Nákupního střediska  Žďárná. Dřeviny po domluvě se starostem obce odstraněny pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

6. Dne 11.2.2020 v 17:07 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou CAS32 a DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

5. Dne 10.2.2020 v 15:33 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromů spadlých na komunikaci s technikou CAS32 a DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Boskovice.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromů na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Stromy odstraněny pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

4. Dne 4.2.2020 v 13:20 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

3. Dne 4.2.2020 v 13:01 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150  Žďárná - Protivanov.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Protivanov. Strom odstraněn JSDH Protivanov pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka přesunula k dalšímu zásahu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, JSDH Protivanov

2. Dne 4.2.2020 v 11:15 hod. vyjela JSDH na technickou pomoc odstranění stromu spadlého na komunikaci s technikou DA 8, komunikace č.150 Boskovice - Žďárná.

Jednotka vyslána KOPIS na likvidaci  stromu na komunikaci  Žďárná - Boskovice. Strom odstraněn pomocí motorové řetězové pily poté se jednotka vrátila na základnu .

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná

1. Dne 5.1.2020 v 09:40 hod. vyjela JSDH na požár RD do obce Ludíkov s technikou CAS 32.

Požár zdi a fasády u rodinného domu. Jednotka ponechána v záloze na místě zásahu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Žďárná, HS Boskovice, JSDH Ludíkov, JSDH Sloup