k navigaci


Ostatky 2024

února 11.

Klauni, ježibaby, kostlivci. To je jen krátký výčet návštěvníků, kteří zavítali do naší obce v sobotu 10. února. Konaly se totiž tradiční ostatky, a tak obcí za zvuku živé hudby letos poprvé mobilizované prošel průvod 28 masek.Snad v každém domě čekalo na hosty bohaté pohoštění v podobě koblihů, buchet, či slaných dobrot. Ostatky tradičně pořádají naši členové Sboru dobrovolných hasičů za podpory obce a hlavně těch ochotných lidiček, kteří se v tento den obléknou za masky a procházejí společně s muzikanty celou obec. Všem patří velké poděkování.

fotogalerie

ostatky 2024

zpět