k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2012

Zpráva o činnosti SDH Žďárná za rok 2012

Vážení přátelé, kolegové hasiči, vážení hosté těchto stránek.

Po roce jsme se sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili naší činnost sboru a zásahové  jednotky obce kategorie JPO III. za rok 2012.

Zda aktivity sboru byly úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti, kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naší činnost po celý rok.

K 31. 12. 2012 má náš sbor celkově 132 členů, z toho 30 žen, 64 mužů a 38 mladých hasičů  do 18 let.

S přáním k životnímu jubileu jsme letos navštívili 3 naše členy a jménem sboru dobrovolných hasičů jim předali vyznamenání a drobné dary.

Každou první neděli v měsíci  se od 18.00 hodin konají v hasičské klubovně  výborové  schůze, kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly,  jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve sboru. Také se zde provádí vyhodnocování jednotlivých pořádaných akcí.

Hlavní události a akce v roce 2012

K hlavním událostem roku 2012 patřilo:

 • Hasičský bál pro členy SDH,  který se konal 4.2.2012  již v pořadí druhý  v klubovně hasičské zbrojnice.K tanci a poslechu hrálo jako v loni DUO Ludíkov .V průběhu večera se losovala tombola, kterou si přinesli návštěvníci této akce.
 • 18.2.2012 pořádání masopustního průvodu v obci Tento den  procházel obcí průvod  maškar  pořádaný  místním sborem dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, který po celou dobu průvodu vyhrával v obecním rozhlase.Tuto akci v obci obnovili hasiči v roce 2011. A je vidět že je o ni velký zájem. Vloni se ustrojilo 15 masek a letos již o deset víc 25 masek.
 • V sobotu 3.3.2012 pořádal náš sbor již tradiční hasičský ples v kulturním domě v Malém Hradisku. K tanci a poslechu hrála skupina TAMDEM Protivanov. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola a vystoupení žáků základní školy ve Žďárné.
 • 6.května byla sloužena v místním kostele  mše svatá ke cti svatého Floriána, patrona hasičů , které se účastnily sbory dobrovolných hasičů sousedních obcí a po které proběhl křest naší nově zrepasované Tatry 815.
 • V sobotu 9.června se náš sbor podílel společně s FC Žďárná a obcí na pořádání velké ceny obce Žďárná v závodech horských kol, které se po krátké pauze do naší obce znovu vrátily.
 • 16.6. proběhl 5. Ročník soutěže hasičské dovednosti o putovní pohár starosty SDH.
 • V pátek 22.6. se vydal v dopoledních hodinách autobus s našimi členy na poznávací zájezd. První páteční zastavení , bylo na krokodýlí farmě ve Velkém Karlovu, kde bylo možno zhlédnout chov přes dvěstě krokodýlů nilských, následoval přejezd do Lednice a návštěva Lednického Zámku a jeho okolí.Přenocování bylo zajištěno v obci Kobylí v penzionu PATRIA  a také večerní posezení v jejich vinném sklípku s ochutnávkou vín.V sobotu 23.6. se po snídani vydal zájezd do Milotic na prohlídku zdejšího zámku.
 • V pondělí  9.7. se vydali naši mladí hasiči na týdenní výlet  na horskou chatu do obce Sobotín u Šumperka.
 • 24.a 25.8. pořádal náš sbor pouťové zábavy a jako každoročně se vydařila jen jedna letos sobotní páteční propršela
 • 2.9. bylo pořádáno dětské odpoledne nazvané  ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  v areálu Třešňový sad s ukázkami policejních psovodů a velkým skákacím hradem
 • Náš sbor  se účastnil v sobotu 22.9. atraktivního klání o nejlepší hasičský prapor, které uspořádali Hasičská společnost Červinka a Sbor dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov v Hodějicích. Soutěž se uskutečnila pod záštitou jihomoravského hejtmana Michala Haška.

Z běžné činnosti asi vše.

V roce 2012 jsme jako SDH požádali o dotaci z MAS Boskovicko plus.Jednalo se o projekt realizace rekonstrukce podlah v hasičské klubovně a nákup technického vybavení: dataprojektor plus plátno,fotoaparát,notebook,párty stan a lavice.Náš projekt byl schválen a v současné době probíhá realizace.Celková výše dotace je 100 000 Kč.a sbor se podílí 20 000 Kč.

Také  bych se chtěl zmínit o dalších aktivitách našeho sboru jako jsou sběr železného šrotu, stavění vánočního stromu, obsluha eco domečku, pomoc s různými pracemi v místní základní škole, účast na dni země při kterém se uklízela obec a jiné akce pro obec .

Velké poděkování  patří  obecnímu úřadu za financování naší zásahové jednotky její  dovibavování a udržování v akceschopnosti. Začátkem roku proběhla rekonstrukce našeho zásahového vozidla T 815. A začátkem roku 2013 proběhne nákup nového dopravního automobilu na který obec také obdržela dotaci a na které se obec  podílí nemalou částkou.

Nemálo úsilí také věnujeme údržbě a opravám naší techniky a údržbě výletiště třešňového sadu a požární zbrojnice.V průměru na členy, kteří se těchto akcí účastní to vychází něco málo kolem 60 hodin na člena za rok za což  bych chtěl všem členům poděkovat za tento vynaložený volný čas ve prospěch sboru. Paní starostce a obecním zastupitelům za podporu a dobrou spolupráci mezi obcí a naším sborem.

Děkuji za pozornost starosta SDH