k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2017

Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry!


Vítám Vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě žďárenského hasičského sboru.
Dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti sboru naší organizace v uplynulém roce 2017.

Svou bilanci tedy započnu na poli sborového kulturně společenského života.

V lednu padesátka našich členů navštívila muzikálové představení Mýdlový princ v Brněnském Bobycentru.
Již tradicí se také stalo, že v měsíci únoru pořádáme v sále naší klubovny hasičský bál pro naše členy. Ve stejném měsíci proběhl také tradiční ostatkový průvod masek v obci letos se nás sešlo 34.
V měsíci březnu jsme pořádali dvanáctý ples v Malém Hradisku, třináctý ples bude již v kulturním domě ve Žďárné a to 6. ledna 2018.
V dubnu se konalo setkání seniorů benešovského okrsku a to na Suchým v penzionu U Petra. Na tomto setkání se naši členi dozvěděli novinky z celého okrsku Benešov.

Pro členy sboru a širokou veřejnost nesmí v jarních měsících chybět oslava dne sv. Floriána, patrona hasičů, spojená s průvodem od hasičské zbrojnice za doprovodu dechové hudby.Při této příležitosti byl posvěcen náš nový čestný prapor.

V červnu jsme uspořádali zájezd na splutí řeky Vltavy, kterého se účastnilo 35 našich členů. V prázdninové atmosféře, v srpnu, sbor připravil pro občany pouťové taneční zábavy a také pouťové nedělní posezení.

V říjnu jsme uspořádali dětské odpoledne s drakiádou pro naše nejmenší spoluobčany.
V listopadu jsme navštívili s našimi členy Mikulovský zámek a následně posezení ve vinném sklípku ve Velkých Pavlovicích při cimbálové muzice.

Během roku jsme se účastnili několika kulturních akcí, žehnání praporů a ukázek techniky u příležitosti významných oslav výročí a dalších akcí okolních sborů.

Poslední sborovou akcí končícího roku je již tradiční Mikulášská nadílka, která nás čeká 5.prosince a na kterou vás všechny srdečně zvu.

Náš sbor má k dnešnímu datu 144 členů z toho 67 mužů, 35 žen a 42 členů mladých hasičů a dorostu.

Další akce , které připravujeme během roku jsou sběr starého železa v obci a to dvakrát do roka. Také nás dosti trápí chování našich spoluobčanů , kteří vyvážejí vše co se jim nehodí vedle naší klubovny k ekodomečku. Vytváří se tam taková normální nelegální skládka. Nemůžu opomenout také práce spojené na přípravu všech akcí co jsem zmiňoval jak příprava třešňového sadu tak údržba naší klubovny a prostor kolem ní. Staráme se také o ekodomeček, kde se shromažďuje elektronika.

Tímto bych chtěl všem členům, vedoucím a instruktorům kolektivu mladých hasičů poděkovat za jejich nelehkou trpělivou a obětavou práci, kterou odvádějí pro náš sbor. Nemohu také opomenout poděkovat naším mladým hasičům za jejich sportovní a kulturní reprezentaci žďárenského hasičstva. Buďme na ně právem hrdí a pyšní s vědomím toho, že mezi nimi vyrůstá další generace našich následovníků v hasičské myšlence.

Tímto jsem Vás seznámil s činností žďárenského hasičského sboru v uplynulém roce a závěrem mi zbývá ještě jednou poděkovat všem, kteří se podílejí na práci naší organizace.
To vše by nebylo možné zejména bez podpory těch nejbližších, rodiny a přátel, za což jim srdečně děkujeme. Nesmím opomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naší dobrovolné činnosti.

Děkuji Vám za pozornost.