k navigaci


Zpráva o činnosti SDH za rok 2018

Výroční zpráva SDH Žďárná za rok 2018

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě.

Po roce se scházíme, abychom zhodnotily činnost našeho sboru, který čítá k dnešnímu dni 135 členů. S toho 31 mladých hasičů do 18 let, 38 žen a 66 mužů.

Letošní rok jsme započali aktivně a to přípravami, našimi členy očekávaného, hasičského plesu, konaného 6.1.2018 . Z hlediska organizace před námi stála velká výzva, a tou byla změna prostředí. Díky prostorám Žďárenského kulturního domu jsme si mohli dovolit zorganizovat ples pro 200 hostů. K tanci a poslechu hrála kapela TAMDEM Protivanov. V přísálí byla vystavena velmi bohatá tombola, která přesáhla číslo 200. Tímto děkujeme všem, kteří svým darem přispěli do tomboly. Pro ty, kteří na plese nebyli s námi, musím zmínit, krásně vyzdobený sál.

V sobotu 10. února, za příjemně mrazivého a trochu zasněženého počasí, se konal tradiční Masopustní průvod po Žďárné. Rej masek se vydal po desáté hodině na již tradiční průvod po obci. Letos celkem 24 krásných masek za doprovodu harmonikáře Rendy .

Dne 25.února 2018 se členi našeho Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili muzikálového představení „KLEOPATRA,“ v brněnském Bobycentru. Tohoto představení se zúčastnilo celkem padesát našich členů. Muzikál se nám všem líbil, představení nám přineslo velmi pěkný kulturní zážitek. Na konci představení diváci poděkovali hercům za jejich profesionální výkon několikerým potleskem, a to i ve stoje.

23. března jsme postavili u místního kostela velikonoční strom a vyzdobili ho kraslicemi.

6. května se konala mše svatá na počest svatého Floriána patrona hasičů v místním kostele za účasti okolních sborů s průvodem od naší hasičské zbrojnice za doprovodu muziky.

Třetí červnový víkend od pátku do neděle patřil naší každoroční vodácké výpravě – splutí dolního toku Vltavy. Vyrazili jsme z Vyššího Brodu až do Boršova nad Vltavou. Letošních 34 účastníků našeho sboru to zvládlo a něco okolo 70 km pádlování krásnou letní krajinou projelo na jedničku.

V sobotu 22. září jsme uspořádali pro děti na výletišti ve Žďárné Den s hasiči. Této akce se zúčastnilo asi 20 žáků základní a mateřské školy.

1.prosince jsme uspořádali zájezd pro naše členy do vánoční Bratislavy, kde 46 našich členů za účasti průvodkyně prošlo nejvýznamnější památky Bratislavy a vánoční trhy.

5. prosince jsme uspořádali Mikulášskou nadílku u místního kostela.

Během roku jsme dvakrát pořádali sběr železného šrotu v obci a také jsme pořádali různé brigády na údržbu a opravy jak areálu výletiště Třešňový sad tak na budově hasičské klubovny a její okolí.

Letošní rok byl v našem sboru, také bohatý na významná životní jubilea.  Dodatečně všem blahopřeji k tak významným mezníkům v jejich životě.

Tím to jsme se dostali k dnešnímu dni a ode mne nezaznělo nic o dětech v našem sboru. Tuto zprávu o činnosti s mládeží vám přednese vedoucí mládeže.

Na závěr bych chtěl hlavně poděkovat vedoucím mladých hasičů, kteří věnují spoustu drahocenného času naší nejmenším. Jak při přípravách, tak při samotných soutěžích.

Nesmím zapomenout na všechny činné členy, byť někteří více nebo méně přispějí k činnosti v našem sboru.

Děkuji a přeji Vám a Vaším rodinám krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.

Luděk Parák - starosta sboru