k navigaci


Volební období 2015 - 2020

Seznam členů výboru SDH na volební období  2015 - 2020


Funkce u SDH Titul, jméno, příjmení Označení
Starosta Luděk Parák starosta
Náměstek starosty Tomáš Chlup náměstek
Náměstek starosty Miloslav Klíč náměstek
Velitel Miloslav Klíč náměstek
Zástupce velitele Milan Žáček člen
Strojník Hynek Slaný
člen

Referen prevence a vých. čin.

Referent ochrany obyvatelstva

Václav Ošlejšek
člen
Jednatel Šárka Klíčová člen
Hospodář Michal Sedlák člen
Vzdělavatel Soňa Ševčíková 
člen
Vedoucí mládeže Andrea Sedláková vedoucí kolektivu
Vedoucí mládeže Dagmar Paráková vedoucí kolektivu
Referent žen Jana Slaná
člen
Kronikář Iva Paděrová člen
Referent MTZ Dušan Fabiánek člen
Člen výboru
Pavel Stara
člen
Člen výboru Aleš Ševčík
člen
Člen výboru Zdeněk Moučka člen
Funkcionář okrsku Jan Paděra paděra
Předseda KRR Miroslav Fabiánek
náměstek
Člen KRR – revizor Pavel Stara
člen
Člen KRR Radka Sedláková
člen